Transversalitat de gènere

La incorporació de la perspectiva de gènere és un dels objectius prioritaris del servei.

Què significa aplicar la perspectiva de gènere

  • Promoure la seva incorporació en l'organització interna, la planificació i l'execució dels serveis i activitats que ofereixen tant l'Ajuntament com les entitats de la ciutat de Barcelona
  • Impulsar la transversalitat.

Què és la transversalitat de gènere

Vol dir integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la política i la societat.

Es tracta de prestar atenció a la realitat diferenciada de les dones i els homes i dissenyar actuacions que s'hi adaptin o hi donin resposta.

Per què és necessària

És una estratègia, un nou enfocament per aconseguir la igualtat entre dones i homes.

En aquest sentit, s'entén que els poders públics no s'han de limitar a implementar accions específicament adreçades a les dones, sinó dissenyar i avaluar el conjunt de les polítiques públiques sota el criteri d'identificar i preveure les seves repercussions diferenciades sobre els homes i les dones.

Població a qui s'adreça

  • Ajuntament de Barcelona.
  • Persones, entitats, institucions, organitzacions i empreses de la ciutat.