Institut Municipal de Parcs i Jardins

Qui som

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona es configura com una entitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona, per a la prestació dels serveis i altres activitats, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via pública, terrenys forestals de l’Ajuntament de Barcelona, així com la creació de nous espais amb vegetació de qualsevol tipus.

L’Institut, aprovat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària del dia 28 de juny de 2002, i modificat el 14 d'octubre de  2005, està adscrit a la Gerència adjunta d’Ecologia i Serveis Urbans.

Què fem

L’Institut administra i promociona el verd urbà de la ciutat i el medi ambient, de manera que té al seu càrrec la remodelació, construcció, conservació i manteniment dels parcs i jardins urbans de Barcelona, de l’arbrat urbà, dels bancs i les àrees de jocs.

Per altra banda, és l’encarregat d’assessorar i formar sobre tècniques de jardineria i organització de la producció, mitjançant tallers de reparació i manteniment dels equips que lidera, així com de realitzar informes perceptius i control de qualitat de tots els projectes urbans en allò que fa referència a zones verdes i/o arbrat.

Conveni Col·lectiu (2011-2015):

Materials d'Estudi per als processos de selecció:

Borsa de treball per a contractacions temporals:

Darrera posició contactada per a contractes de relleu: 186 (10 de gener de 2017)

Enllaços relacionats: