La gestió pública de l'aigua

Barcelona aposta per un nou model de gestió pública de l'aigua lligat a la promoció de noves formes de control social que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva.

L'aigua de la ciutat

L'aigua que es disposa a la ciutat de Barcelona té, majoritàriament, un origen superficial, encara que en els darrers anys s'ha incrementat de forma significativa la presència de recursos subterranis procedents del freàtic, l'aigua regenerada, la de mar dessalinitzada i, en un futur pròxim, les aigües pluvials.

 

La remunicipalització de la gestió de l'aigua

La gestió pública de l'aigua comporta beneficis tant per a la ciutat com per a la ciutadania. L'abastament d'aigua i el sanejament són serveis bàsics essencials i cal garantir en tot moment el seu accés universal i assequible i evitar la manca de subministrament per motius econòmics o socials.

Treball en xarxa

Els diferents municipis que formen part de la nova xarxa treballen per a la remunicipalització de l'aigua i per aconseguir una gestió pública, transparent, participativa i sostenible del cicle integral de l'aigua.

 

Jornades Dia Mundial de l'Aigua 2017

Una de les propostes centrals de l'agenda barcelonina del Dia Mundial de l'Aigua 2017 va ser la jornada "Aigua bé comú: reptes i futur" que, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i la plataforma Aigua és Vida, va tenir lloc el 21 de març al recinte modernista de Sant Pau.