Presentació

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i, apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on, ben segur, hi trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral. La orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competèn-cies, són la garantia del seu èxit. El Làbora vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

El programa s’ha convertit en una eina de referència i trans-parència, dins i fora de la ciutat, per la seva e_ciència, partici-pació i innovació en l’ocupació de persones amb di_cultats d’accés al mercat de treball, i amb plena satisfacció de les empreses contractants.

Es tracta d’un projecte de Ciutat de cooperació públic-social de l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal de Serveis Socials i Barcelona Activa), i dissenyat i gestionat en col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja. La cooperació i el treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat és la clau per a una Barcelona més justa i més inclusiva.

Valors: Igualtat d'oportunitats · compromís · transparència · cooperació · participació · innovació

Persones destinatàries del projecte

Les persones participants de l’acció són participants provinents de Serveis Socials i d’altres Serveis especialitzats de la ciutat de Barcelona, que es troben en situació de desocupació i necessiten un servei de suport per a la seva inserció sociolaboral, a fi de poder-lo/la posar en contacte amb el mercat laboral ordinari i/o reservat.

Abast territorial del projecte

El projecte té com àrea d’actuació tota la ciutat de Barcelona, pel que fa a les persones participants derivades, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel que fa a empreses i entitats participants en el programa.

Actualitat Làbora

Programa Làbora Ana Luisa Pérez

"El Programa Làbora m'ha ajudat a obrir-me pas en el mercat de treball"

25/03/2019 - 14:57h

Entrevistem a l'Ana Luisa Pérez, qui als 47 anys s'ha reinventat professionalment i ha trobat una sortida laboral gràcies al programa.

Col·laboració Làbora i Ràdio Trinijove

Neix l’espai radiofònic del Programa Làbora a Ràdio Trinijove

13/02/2019 - 13:38h

Serveis Socials. L’espai ‘Via Làbora Barcelona’ serà bimensual i donarà a conèixer el funcionament i oportunitats que ofereix el Programa Làbora.

PAE

Els Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona contracten 20 participants del Programa Làbora

21/01/2019 - 10:11h

Des de l’any 2016 s’han contractat 80 participants del Làbora amb dificultats per accedir al mercat laboral com a personal de suport dels Punts d’Assessorament Energètic.