Què és

El Pla estratègic de turisme 2020 ha obert un procés intens de reflexió i de generació de coneixement compartit sobre l’activitat turística a la ciutat i els seus efectes. Ha posat de manifest la importància de governar el turisme a través del disseny d’estratègies compartides per tal de per garantir l’interès general de la ciutat.

El punt de partida per elaborar el Pla estratègic de turisme 2020 ha estat:

  • L’augment continuat de visitants i l’aparició de noves activitats disruptives (allotjaments, transport, serveis, etcètera).
  • L’amplificació i l’augment dels efectes de les activitats del turisme en el territori municipal i metropolità
  • L’actualització dels compromisos adquirits com a destinació responsable i sostenible.
  • La demanda de nous mecanismes de governança amb més protagonisme de la ciutadania.
  • La necessitat d’integrar l’activitat turística en els instruments de gestió urbana.

El resultat d’aquest procés  de reflexió ha estat la definició de l’estratègia turística de Barcelona, que  està fermament encaminada a garantir la sostenibilitat de la destinació, a promoure, alimentar i exigir la responsabilitat de les actuacions, pràctiques i activitats que configuren la ciutat avui, condicionant la ciutat del futur.

L’estratègia turística s’ha elaborat a través de:

  • La definició de 5 àmbits: Governança, Gestió Turística, Estratègia territorial, Treball i empresa i Promoció i màrqueting, que agrupen els 80 reptes estratègics.
  • La definició de 10 programes estratègics que detallen les 30 línies i les 100 mesures d’actuació que han de donar resposta als reptes estratègics:

Material divulgatiu