Què és

El Pla estratègic de turisme 2020 obre un nou procés de planificació, reflexió i coneixement compartit sobre l’activitat turística a la ciutat i els seus efectes, a través de l’anàlisi de la conjuntura actual i els escenaris de futur.

El resultat d’aquest procés permetrà definir el conjunt d’iniciatives i actuacions municipals que han de permetre actualitzar el compromís amb la responsabilitat i la sostenibilitat de la destinació, així com també gestionar l’activitat turística i els seus efectes sobre la ciutat satisfent, alhora, els visitants i els seus propis ciutadans.

El punt de partida per elaborar el Pla estratègic de turisme 2016-2020 és el següent:

  • L’augment continuat de visitants i l’aparició de noves activitats disruptives (allotjaments, transport, serveis, etcètera).
  • L’amplificació i l’augment dels efectes de les activitats del turisme en el territori municipal i metropolità
  • L’actualització dels compromisos adquirits com a destinació responsable i sostenible.
  • La demanda de nous mecanismes de governança amb més protagonisme de la ciutadania.
  • La necessitat d’integrar l’activitat turística en els instruments de gestió urbana.