Què és

El Pla Estratègic de Turisme 2020 obre un nou procés de planificació, reflexió i coneixement compartit sobre l’activitat turística a la ciutat i els seus efectes, a través de l’anàlisi de la conjuntura actual i els escenaris de futur.

El Pla dóna resposta a un conjunt de reptes identificats en un procés de diagnosi compartida amb una pluralitat d’agents, i que s’estructuren en cinc àmbits:

Esquema

Per abordar aquests reptes, el Pla Estratègic planteja 10 programes que es desgranen en 30 línies d’actuació i prop d’un centenar de mesures, que guiaran l’actuació del govern municipal durant els propers anys.

Alguns dels eixos principals d’actuació són:

  • Enfortir el lideratge públic en la governança del turisme al servei de l’interès general de la ciutat, amb estratègies compartides amb una àmplia pluralitat d’agents, i cercant l’equilibri que faci possible la conciliació de l’activitat turística amb la vida permanent a la ciutat.
  • La sostenibilitat de la destinació Barcelona com a objectiu irrenunciable, incorporant als criteris ambientals d’altres relatius a la qualitat de la ocupació o a la fortalesa de les relacions empresarials amb el teixit econòmic local.
  • Millorar el retorn social de l’activitat turística, activant els seus efectes multiplicadors i el seu potencial com a palanca per al desenvolupament d’altres sectors econòmics.