Biblioteca

Situada al nord del Districte de Sant Martí, és un nou equipament cultural i de proximitat per als veins dels barris del Camp de l'Arpa del Clot, Navas i el sud del Guinardó. La biblioteca, ubicada en l'antiga fàbrica tèxtil Bonaventura Costa i Font que després va acollir la fàbrica de plàstics Alchemika, és obra d'Oliveras Boix Arquitectes. Ocupa 2.489 m2 repartits en tres plantes, organitzades de forma flexible i funcional.

"La fàbrica Bonaventura Costa Font és una de les poques indústries que resten dempeus i constitueix una bona representació de l'arquitectura industrial dels anys 40. Fou promoguda l'any 1946 per l'industrial Bonaventura Costa Font, empresari del sector tèxtil. L'empresa es dedicava a la fabricació i venda de filats, teixits, fils i similars. El projecte data del 1948 i fou realitzat per l'arquitecte Francesc Mitjans Miró, que bastí un edifici de baixos i una planta.

El resultat fou un imponent edifici amb una agosarada xemeneia de planta octogonal, que destaca per l'elevat sòcol aplacat de pedra, per la notable volumetria i pel ritme compositiu de les façanes amb obertures resoltes amb elements prefabricats de formigó i vidre. El 1955 l'interior de l'edifici es va reestructurar i és quan es va instal·lar la fàbrica de plàstics Alchemika que, entre altres nombrosos productes, va crear el famós pal de fregar Mik. Més tard, el 1974, es va portar a terme una ampliació i reforma a càrrec de Manuel Ribas Piera, que tenia la intenció d'unir les dues illes mitjançant un pas soterrani que no s'arribà a fer. Tant Alchemika com la Costa i Font van tancar a principis dels anys 80 i les instal·lacions van ser ocupades per altres empreses."

TATJER, Mercè ; VILANOVA, Antoni. La Ciutat de les fàbriques. Itineraris industrials de Sant Martí. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Districte Municipal de Sant Martí, Arxiu Municipal de Barcelona, Museu d'Història de la Ciutat, 2002

CampArpa_1
Enllaços relacionats: