Revistes

El fons especial Noucentisme està integrat per revistes i publicacions sobre art. Algunes d'aquestes revistes formaven part de la biblioteca particular de l'escultor i ja es conservaven al Museu Clarà. Són una mostra representativa d'aquesta part de la col·lecció els següents títols: