Biblioteca

La Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet està ubicada al carrer Josep Soldevila, 9, darrere de la plaça de Kōbe, del barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu. Es tracta d'un equipament públic que va obrir les seves portes el 20 de juny de 2009.

L'edifici consta de 9 plantes (les dues inferiors estan destinades a la biblioteca i les 7 superiors a habitatges). La biblioteca ocupa un espai de 2.211 metres quadrats dividits en dues plantes.

El projecte el signa l'arquitecte Javier Sanz Rodríguez de G22a i el supervisa el tècnic del Departament de Manteniment i Projectes del Districte de Sant Andreu, Pedro Barragán Ramos.

Es va potenciar la verticalitat de l'edifici existent, creant un sòcol continu que connecta l'equipament amb la nova estació de la Sagrera i amb el parc.

L'equip de la biblioteca ofereix atenció personalitzada i respon a les demandes dels usuaris.