La biblioteca al CAP

La Biblioteca al CAP és un servei que la biblioteca ofereix en col·laboració amb el CAP La Sagrera (Garcilaso, 1-9), i que té els objectius següents:

- Alleugerir l'espera dels pacients i dels seus familiars.

- Fomentar la lectura.

- Donar a conèixer la biblioteca (on és, com s'hi arriba, serveis que s'hi ofereixen...).

El servei, que s'adreça a tota la població (des dels infants i els seus pares, fins a joves, adults i també gent gran), ofereix:

- Un racó amb llibres i revistes infantils a la sala d'espera de pediatria.

- Un fons a la sala d'espera del CAP, que consta de revistes de diferents temàtiques, dominicals i suplements de premsa.

- Tríptics d'informació de Biblioteques de Barcelona i de la nostra biblioteca (del seu fons, de l'horari, l'agenda d'activitats, l'aula digital, etcètera) repartits pels expositors del CAP.

La Biblioteca al CAP es manté gràcies a la col·laboració de voluntaris, que van al CAP Garcilaso, de dilluns a divendres i en diferents franges horàries, per revisar el material que hi ha i portar-ne de nou, així com donar a conèixer la biblioteca als veïns i les veïnes de la Sagrera.