Formació d'usuaris

La biblioteca ofereix visites programades per informar sobre el seu funcionament i per donar a conèixer quins són els serveis, les col·lecciones i els recursos de què disposa, així com les activitats culturals que organitza.

Aquestes visites, dissenyades a mida segons les necessitats, s'adrecen a diversos col·lectius:

  • Centres d'ensenyament d'educació infantil, primària, secundària i cicles formatius. Sessions adreçades a infants i joves en edat escolar
  • Escoles d'adults i grups d'alfabetització
  • Col·lectius amb necessitats especials: nouvinguts, gent gran i persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals
  • Col·lectius professionals
  • Entitats, associacions i organitzacions
  • Grups diversos en col·laboració amb els professionals sanitaris del CAP Roquetes i CAP Xafarines
  • Grups de famílies amb infants dels espais familiars
  • Grups d'usuaris o usuaris individuals

També es programen periòdicament sessions formatives en l'ús del catàleg per millorar l'autonomia dels usuaris.