Les Roquetes

La col·lecció local de la biblioteca està formada per documents que fan referència al districte de Nou Barris, i en especial als barris de Roquetes, Verdum i Prosperitat.

Aquesta secció recull i facilita l'accés a tota la documentació que sovint és difícil de localitzar pel valor històric, bibliogràfic i patrimonial o pels trets diferencials que té.

Aplega documents en qualsevol tipus de suport i recull informació de caràcter històric i actual sobre temes diversos, com ara l'extens i consolidat teixit associatiu, els moviments socials, les entitats, el perfil social i demogràfic del territori, el patrimoni urbà, l'urbanisme, a més de biografies de persones destacables o d'autors i artistes locals, entre altres.

Acostumen a ser documents exclosos de préstec, ja que se'n prioritza la consulta a sala. Tot i així, en el cas que se'n tingui més d'un exemplar, la biblioteca en facilita el préstec.

Aquest fons es troba a la primera planta, agrupat en un espai retolat amb el seu nom, "col·lecció local" i identificat amb les sigles "CL".

La col·lecció local és una col·lecció viva que té un valor cultural per a la comunitat actual i les generacions futures.

El fons s'amplia a mesura que la biblioteca troba documents d'interès. En aquest sentit, es demana la col·laboració d'entitats i particulars per augmentar la documentació local. Si teniu algun document que faci referència a artistes, entitats i escriptors locals, o que sigui de temes que hi estiguin relacionats, us podeu posar en contacte amb la biblioteca.