Infants i joves

Infants (escoles bressol fins a educació primària)

La Biblioteca Les Roquetes – Rafa Juncadella posa a l'abast dels centres educatius de la seva àrea d'influència el servei de visites escolars guiades d'iniciació o de recerca. Aquest servei ofereix la possibilitat de visitar la biblioteca i conèixer el funcionament i l'ús dels recursos.

Objectius

 • Establir un vincle entre la biblioteca i el centre docent, i especialment amb el professorat, que permeti coordinar esforços en el futur.
 • Familiaritzar els infants i els joves amb la lectura i els diferents recursos, que els serviran de suport en l'ensenyament, per a l'autoaprenentatge i per al lleure.
 • Conèixer la col·lecció, les seccions i la disposició del fons, el sistema d'ordenació, i els serveis i les activitats de la biblioteca.
 • Aconseguir que les persones usuàries esdevinguin autònomes i optimitzin el seu temps.

La biblioteca ofereix:

 • Assessorament bibliogràfic.
 • El carnet de la biblioteca per als centres d'ensenyament, cosa que els permetrà endur-se material bibliogràfic per treballar a l'escola.

Aquestes visites s'adrecen a:

 • Educació infantil (0-6 anys)
 • Educació primària (6-8 anys)
 • Educació primària (8-12 anys)

Joves (educació secundària fins a cicles formatius)

La Biblioteca Les Roquetes ofereix de manera específica als cicles d'ESO, batxillerat i diferents cicles formatius un ampli ventall de visites o tallers.

S'adrecen a:

 • Educació secundària obligatòria (12-16 anys)
 • Cicles formatius

Les visites s'agrupen en diverses tipologies segons les necessitats de cada grup. Es pot concertar una visita comentada per conèixer el funcionament, els serveis de la biblioteca i l'ús del catàleg o es poden concertar visites més especialitzades i orientades a la utilització de fonts d'informació i recerques temàtiques de temes d'interès.

La durada és d'una hora, aproximadament, i els grups no poden superar les 30 persones.

Per a més informació, podeu sol·licitar a la biblioteca la consulta del catàleg de serveis.

Les escoles interessades s'han de posar en contacte amb la biblioteca per correu electrònic o per telèfon.