Hàbits saludables

Per difondre la importància d'adquirir unes pautes que ajudin a mantenir i millorar la salut per prevenir qualsevol malaltia, la biblioteca ofereix un recull documental sobre hàbits saludables que dóna nom a aquest centre d'interès.

En aquesta secció, hi podeu trobar documents amb informació sobre diverses temàtiques, com ara la nutrició, la higiene, els hàbits nocius, l'exercici, els trastorns del son, la medicina alternativa, la medicina natural i la medicina preventiva tradicional, entre altres. I, tot això, en qualsevol suport, des del llibre tradicional fins a qualsevol material en suport multimèdia.