Reforma interior de la Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella

Reforma. La Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella tanca les seves portes del 2 de novembre al 30 de novembre per obres d’adequació funcional.

L’actuació suposarà un canvi en la distribució dels taulells i del mobiliari, millores en el sistema d’il·luminació i la insonorització dels diferents espais de la biblioteca.

La Biblioteca de les Roquetes, és un projecte que va realitzar Alfons Soldevila arquitecte, es va inaugurar el 24 de maig de 2008.

Situada al carrer de la Via Favència, és un equipament cultural i de proximitat que garanteix l’accés a la informació, la transmissió de coneixements, la formació, l’educació permanent, l’autoformació i el lleure.

L’ús dels equipaments ha anat canviant amb el temps, amb aquesta actuació es pretén transformar algunes seccions obsoletes transformant-les en altres més ajustades als nous usos, alhora de reclam bàsicament del públic més jove així com havent d’actualitzar també els punts d’atenció i llocs de treball del personal intern.