Club Sant Camil

Club de lectura tancat en col·laboració amb el Taller Sant Camil. Nascut al 2011.  Els seus usuaris, de totes les edats, tenen diferents capacitats lectores, i pertanyen al Servei d’Orientació i Inserció del Taller Sant Camil, centre ocupacional de la Fundació de la Santa Creu.

En els seus inicis, va ser el primer Club de Lectura Fàcil de persones amb discapacitat intel·lectual de Barcelona ciutat, formant part del llistat de clubs de Lectura Fàcil de l’Associació de Lectura Fàcil i del Mapa de Lectura Fàcil.

Sessions guiades per personal de la biblioteca i del Taller Sant Camil.

Com a eina bàsica del club, s’utilitzen llibres en format Lectura Fàcil.

Es fomenta la participació i l’autodeterminació del membres del club i els objectius principals de l’activitat són:

  • estimular la lectura i millorar les habilitats de comunicació de les persones  amb discapacitat intel·lectual 
  • treballar un seguit d’habilitats lingüístiques, relacionades amb la comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió de missatges orals i la redacció de textos escrits
  • ajudar a millorar el contacte dels membres amb la biblioteca i els seus usuaris, tot fomentant  la utilització de recursos de la comunitat.