Espai Multimèdia

La biblioteca disposa d'aquest espai equipat amb cinc ordinadors, des d'on els usuaris es poden connectar a internet i també treballar amb programes d'ofimàtica, retoc fotogràfic, etcètera. A més, s'hi duen a terme exàmens per obtenir l' ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació). L'aula disposa d'un escàner connectat al PC4 i una impressora.

Durant els mesos d'octubre a juny s'ofereix un servei d'assessorament en l'ús de les tecnologies amb els horaris següents:

Dimarts, de 16.00 a 19.00 h (informació sobre l'acreditació ACTIC o exàmens ACTIC).
Dijous, de 10.30 a 13.30 h (consultes informàtiques en general).

Enllaços relacionats: