Espai Multimèdia

La biblioteca disposa d'aquest espai equipat amb cinc ordinadors, des d'on els usuaris es poden connectar a internet i també treballar amb programes d'ofimàtica, retoc fotogràfic, etcètera. A més, s'hi duen a terme exàmens per obtenir l' ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació). L'aula disposa d'un escàner connectat al PC4 i una impressora.

L'Espai Multimèdia ofereix un servei d'assessorament en l'ús de les tecnologies de la informació i atén les consultes relacionades amb la recerca d'informació a internet, el correu electrònic o l'elaboració de documents.

Aquest servei s'ofereix  de gener a juny i d’octubre a desembre, dijous de 10 a 13 h i dimarts 16.30 a 19.30 h.