Espai Multimèdia

La biblioteca disposa d'aquest espai equipat amb cinc ordinadors, des d'on els usuaris es poden connectar a internet i també treballar amb programes d'ofimàtica, retoc fotogràfic, etcètera. A més, s'hi duen a terme exàmens per obtenir l' ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació). L'aula disposa d'un escàner connectat al PC4 i una impressora.