Les Corts

L’àmbit de superilla pilot al districte de Les Corts se situa al barri de Maternitat i Sant Ramon, i representa dues superilles delimitades per la travessera de Les Corts, l'avinguda Madrid, la Gran Via de Carles III i la riera Blanca.

Aquesta delimitació és fruït de la definició de la xarxa ortogonal d’autobusos plasmat al Pla de Mobilitat Urbana i de la pro­posta d’implantació de les superilles al districte de Les Corts. Aquest àmbit pilot es caracteritza per la seva proximitat a la zona d’equipaments de ciutat situats dins del districte, com per exemple les instal·lacions del Camp Nou i l’Hospital de la Maternitat.

 • Densitat de població
  524 habitants/ha

 • Espais verds per habitant
  1,2 m2

 • Activitats econòmiques
  333 activitats

Diagnosi

Superilla de Les Corts

Barri de La Maternitat i Sant Ramon.

Es va elegir com a primer àmbit el Barri de La Maternitat i Sant Ramon, fruït de l’anàlisi prèvi realitzar a nivell de tot el Districte (Proposta de Superilles al Districte de Les Corts 2013). El factor clau en aquest cas són els programes d’inclusió social que es porten des del Districte i que cobren rellevància pel component social que hi ha en aquest barri. 

Participa-hi

El programa superilles és du a terme amb la implicació de veïns i veïnes, entitats i l’Ajuntament. La participació és oberta a totes les persones interessades a través de trobades i activitats amb incidència a diversos nivells:

 • Nivell de barri / nivell de ciutat: en primer lloc amb les contribucions de les entitats locals i de veïns i veïnes, però també amb les de les organitzacions de la ciutat expertes en diferents temàtiques, que poden enriquir el projecte. Aquest nivell ja s'ha començat a treballar a les sessions de PAD/PAM.
 • Participació en la definició de la proposta / implicació en les accions: tant amb aportacions sobre com volem que siguin les superilles com amb actuacions concretes sobre el terreny.

El procés participatiu compta amb tallers pràctics oberts a veïns i veïnes, a entitats i a totes les persones interessades, així com un grup impulsor a cada zona format per representants d’entitats i de l’Ajuntament, que actua com a motor permanent.

 • 2016: Propostes
  • Elaboració de propostes
  • Priorització
 • 2017-18: Implementació
  • Programació
  • Pressupost
  • Execució
 • 2019: Avaluació
  • Recollida de dades
  • Comparació d’indicadors
  • Consecució

Tallers

Històric

Actuacions

Mobilitat i soroll

 • 32
  Gestió d'aparcament en superfície

  Trasllat de places de zona verda per a residents del carrer Benavent a Travessera de Les Corts

 • 31
  Pacificació de carrers

  Instal·lació de plataforma única a Regent Mendieta i Comte Güell

 • 30
  Pacificació de carrers

  Instal·lació de plataforma única al carrer Benavent entre Travessera de les Corts i Felipe de Paz

 • 29
  Pacificació de carrers

  Instal·lació plataforma única passatge Felipe de Paz (i grafisme lúdic)

 • 28
  Paviments sonoreductors i control soroll

  Monitorització en continu dels nivells de soroll

 • 27
  Noves tecnologies aplicades a mobilitat més eficient

  Radar pedagògic (panell electrònic indicador de velocitat)

 • 26
  Noves tecnologies aplicades a mobilitat més eficient

  Cruïlla intel·ligent: regulació automàtica del trànsit amb sensors a Gran Via de Carles III / Travessera de les Corts

 • 25
  Pacificació de carrers

  Carrils 30 (senyal i logo bici) als sentits minoritaris de Trav Les Corts i Av Madrid

Espai públic i verd

 • 43
  Supressió de barreres arquitectòniques

  Arranjament de les voreres de l'entorn del Barça (Arístides Maillol-Travessera de les Corts)

 • 42
  Supressió de barreres arquitectòniques

  Pavimentació de la vorera a Travessera de les Corts, 100

 • 41
  Supressió de barreres arquitectòniques

  Urbanització Travessera de les Corts entre Mejia Lequerica i Gran Via Carles III

 • 40
  Supressió de barreres arquitectòniques

  Millora de l’accessibilitat al Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart i d’altres equipaments

 • 39
  Supressió de barreres arquitectòniques

  Nou accés a la Biblioteca Miquel Llongueras i reordenació vestíbul del Centre Cívic Riera Blanca

 • 38
  Supressió de barreres arquitectòniques

  Millora de l’accessibilitat de les voreres de Riera Blanca

 • 37
  Millora dels espais d'estada i lleure

  Arranjament del solar Benavent com a jardí públic i lligam entre Jardins Bacardí i la plaça Ceràmiques Vicens

 • 36
  Millora dels espais d'estada i lleure

  Microurbanització de Benavent - Felipe de Paz: urbanització temporal per crear un espai de repòs i de lleure de caràcter social

 • 35
  Millora del verd urbà

  Passera de biodiversitat a la plaça Ceràmiques Vicens

 • 34
  Millora del verd urbà

  Mur vegetal per a la millora de la qualitat de l'aire i hort vertical participatiu amb component pedagògic al Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart

 • 33
  Millora del verd urbà

  Remodelació de la mitgera dels jardins d'en Josep Goday: millora del comportament tèrmic de l’edifici, naturalització, biodiversitat i aprofitament solar

Teixit social

 • 77
  Corresponsabilitat / Implicació de persones per a la inclusió

  1a Jornada UPC-Dte les Corts "Sinèrgies per a la Inclusió i la Sostenibilitat"

 • 76
  Corresponsabilitat / Implicació de persones per a la inclusió

  Acords de col·laboració amb entitats d'inserció per a la realització de tasques de jardineria en parcs i jardins públics

 • 74
  Agenda comuna d'activitats

  Disseny del mural literari al carrer Benavent

 • 73
  Comunicació
  • El barri es mou amb la comunicació
  • Mapa virtual superilles amb l'estat d'execució de projectes/accions pel web del districte i Hàbitat Urbà.
 • 72
  Ocupació i ús compartit de l'espai públic (places i carrers)

  Una activitat cada 3 mesos per part de la Bibilioteca M. Llongueras i CC Pere Quart, i una mensual per part de l'Ajuntament/ciutadania.
  Exemple: acció a Clot d'en Salvi realitzada per la biblioteca (18 octubre).

 • 71
  Programes i projectes per a la millora de la convivència i la cohesió social
  • Oportunitat única
  • Radars - Visibilitat
  • Suport al cuidador
  • Creació d'un centre de bricolatge per a formació i consultoria veïnal amb concerts amb escoles de formació professional i centres universitaris
  • Visibilitat i valor de les capacitats de les persones
 • 44
  Hort urbà

  Instal·lació de 16 taules d’horts urbans al passatge Felipe de Paz. Gestió comunitària de les taules hort del Passatge Felipe de Paz

Energia, aigua i residus

 • 51
  Reducció de la producció de residus domèstics i millora de la recollida selectiva

  Millora de la qualitat i la quantitat de la fracció orgànica

 • 50
  Reducció de la producció de residus domèstics i millora de la recollida selectiva

  Tallers de prevenció de residus

 • 49
  Millora de l'enllumenat públic

  Millora de l’enllumenat de les voreres de vianants carrer Felipe de Paz i substitució de l’enllumenat provisional al solar de Benavent.

 • 48
  Reducció del consum energètic en equipaments públics

  Autosuficiència en el Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart"

 • 47
  Reducció del consum energètic en equipaments públics
  • Millora/Estalvi subministrament energètic Biblioteca Miquel Llongueras a través del Pla de Locals.
  • Mesures d’estalvi i conscienciació per millorar l’autosuficiència energètica en la ciutadania a través de l’anàlisi de l’equipament biblioteca Miquel Llongueras i centre cívic Riera Blanca.
 • 46
  Reducció del consum domèstic d'energia i aigua a través de la sensibilització i implicació veïnal

  Mesures de conscienciació ciutadana sobre el consum d'energia i web de comparació de consums

 • 45
  Innovació tecnològica amb criteris de sosteniblitat en la urbanització i obres

  Instal·lació d'una unitat mòbil de mesura de qualitat de l'aire