Superilla de La Maternitat i Sant Ramon

L’any 2013 es va seleccionar com a primer àmbit pilot del programa el barri de la Maternitat i Sant Ramon, que representa dues superilles delimitades per la travessera de Les Corts, l'avinguda Madrid, la Gran Via de Carles III i la riera Blanca.  

Es caracteritza per la seva proximitat a la zona d’equipaments de ciutat situats dins del districte, com per exemple les instal·lacions del Camp Nou i l’Hospital de la Maternitat, i els seus principals espais de relació que són els Jardins de Bacardí i els Jardins de Josep Goday i Casals.

En aquest àmbit s'han executat diverses actuacions de pacificació i millora de carrers veïnals, com la reurbanització dels carrers Conxita Supervia, Regent Mendieta i Benavent. En total, s'han pacificat uns 6.000 metres quadrats d'espai públic.

  • Superilla de la Maternitat i Sant Ramon
  • Superilla de la Maternitat i Sant Ramon
  • Superilla de la Maternitat i Sant Ramon
  • Superilla de la Maternitat i Sant Ramon