La Maternitat i Sant Ramon

L’any 2013 es va elegir com a primer àmbit pilot el barri de la Maternitat i Sant Ramon, que representa dues superilles delimitades per la travessera de Les Corts, l'avinguda Madrid, la Gran Via de Carles III i la riera Blanca.  

Es caracteritza per la seva proximitat a la zona d’equipaments de ciutat situats dins del districte, com per exemple les instal·lacions del Camp Nou i l’Hospital de la Maternitat, i els seus principals espais de relació que són els Jardins de Bacardí i els Jardins de Josep Goday i Casals.

La proposta es va fer fruit de l’anàlisi previ realitzat a nivell de tot el districte i el treball amb el grup impulsor. El factor clau en aquest cas són els programes d’inclusió social que es porten des del districte i que cobren rellevància pel component social que hi ha en aquest barri.

Fruit de la continuïtat del treball del grup impulsor, el mes de març de 2017 el districte  va presentar les propostes de canvis de la mobilitat a implantar progressivament, i els tres projectes de reurbanització i pacificació dels carrers Conxita Supervia, Regent Mendieta i Benavent.

 • Superilla Maternitat i Sant Ramon | Superilla Maternitat y San Ramón
  Superilla Maternitat i Sant Ramon | Superilla Maternitat y San Ramón
 • Superilla Maternitat i Sant Ramon
 • Superilla Maternitat i Sant Ramon
 • La maternitat
 • Carrer de Conxita Supervia | Calle de Conxita Supervia
 • Carrer de Conxita Supervia | Calle de Conxita Supervía
 • Reurbanització del carrer del Regent Mendieta, entre la riera Blanca i el carrer del Comte Güell.
  Reurbanització del carrer del Regent Mendieta, entre la riera Blanca i el carrer del Comte Güell | Reurbanización de la calle del Regent Mendieta, entre la Riera Blanca y la calle del Conde Güell.
 • Reurbanització del carrer de Benavent, entre el carrer de Felipe de Paz i l’avinguda de Madrid.
  Reurbanització del carrer de Benavent, entre el carrer de Felipe de Paz i l’avinguda de Madrid | Reurbanización de la calle Benavent, entre la calle de Felipe de Paz y la avenida de Madrid.