Districte de Nou Barris

El districte de Nou Barris està situat a l’extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola i els districtes de Sant Andreu i d’Horta-Guinardó. Un territori de turons, rieres, torrents, vinyes, camps de conreu i masies disseminades que van deixar pas, a final del segle XIX, a petits tallers, bòbiles i instal·lacions industrials.

L’estructura actual del districte va començar a perfilar-se a mitjans del segle XX, quan es va construir massivament i amb escassa qualitat per acollir la immigració que arribava a la ciutat.

Ja existien en aquell moment els barris del Verdum, Porta o la Prosperitat, i van crear-se els de les Roquetes, Vallbona, Ciutat Meridiana, la Torre Llobeta, el Turó de la Peira, Torre Baró i la Trinitat Nova. Als anys setanta, es van afegir la Guineueta i Canyelles, i posteriorment Can Peguera, el nucli de cases barates situades al nord del Turó de la Peira.

El districte de Nou Barris representa el 10,3% de la població de la ciutat i en nombre de llars mostra un pes molt semblant.

  • Districte de Nou Barris
  • Densitat de població
    721 hab./ha
  • Espais verds per habitant
    7 m2 per habitant
  • Superfície de zones amb prioritat de vianants
    10,5 ha

Diagnosi

L’àmbit en estudi del programa Superilles és al barri de la Prosperitat, delimitat al nord per la via Júlia, a l’est per la via Favència, al sud per l’avinguda Meridiana i a l’oest pel passeig de Valldaura.