Nou Barris

El districte de Nou Barris està situat a l’extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola i els districtes de Sant Andreu i d’Horta-Guinardó. Un territori de turons, rieres, torrents, vinyes, camps de conreu i masies disseminades que van deixar pas, a final del segle XIX, a petits tallers, bòbiles i instal·lacions industrials.

L’estructura actual del districte va començar a perfilar-se a mitjan segle XX, quan es va construir massivament i amb escassa qualitat per acollir la immigració que arribava a la ciutat.

Ja existien en aquell moment els barris del Verdum, Porta o la Prosperitat, i van crear-se els de les Roquetes, Vallbona, Ciutat Meridiana, la Torre Llobeta, el Turó de la Peira, Torre Baró i la Trinitat Nova. Als anys setanta, es van afegir la Guineueta i Canyelles, i posteriorment Can Peguera, el nucli de cases barates situades al nord del Turó de la Peira.

El districte de Nou Barris representa el 10,2% de la població de la ciutat i en nombre de llars mostra un pes molt semblant.

 • Densitat de població
  709 hab./ha
  (dades del 2016)
 • Espais verds per habitant
  7 m2 per habitant
  (dades del 2015)
 • Superfície de zones amb prioritat de vianants
  10,1 ha
  (dades del 2016)

Diagnosi

L’àmbit en estudi del programa Superilles és al barri de la Prosperitat, delimitat al nord per la via Júlia, a l’est per la via Favència, al sud per l’avinguda Meridiana i a l’oest pel passeig de Valldaura.

El barri de la Prosperitat ha estat seleccionat pel districte per la seva facilitat d’implantació i pels canvis substancials que comportaria aplicar el model, juntament amb part del barri de Sant Gervasi (Sarrià - Sant Gervasi), el nucli antic d’Horta (Horta-Guinardó) i el barri de Sant Andreu de Palomar (Sant Andreu).