Districte de Sarrià-Sant Gervasi

El districte de Sarrià - Sant Gervasi s’ubica al sud-oest de la ciutat i limita al nord amb els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó, al sud amb les Corts, a l'est amb l'Eixample i a l'oest amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern. És un districte principalment residencial i benestant, un dels més extensos de la ciutat i el que més zones verdes té per hectàrea en ser porta d’entrada a la serra de Collserola.

És l’únic districte que engloba tres municipis independents annexionats a la ciutat, els barris de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles i Vallvidrera, indrets de carrers estrets i places petites. Aquest fet aporta un tret diferenciador a aquest districte força heterogeni amb regust de poble, compost pels barris de Sarrià, les Tres Torres, Sant Gervasi - la Bonanova, Sant Gervasi - Galvany, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, i el Putxet i el Farró.

El districte de Sarrià - Sant Gervasi és el  districte de menor densitat neta de població de la ciutat.

  • Densitat de població
    244 hab./ha

  • Espais verds per habitant
    6,2 m2 per habitant

  • Superfície de zones amb prioritat de vianants
    9,7 ha

Diagnosi

L’àmbit en estudi del programa Superilles és el nucli antic de Sant Gervasi de Cassoles, delimitat per la ronda del General Mitre, el carrer de Muntaner, el passeig de Sant Gervasi i el carrer de Balmes.  Es caracteritza per una trama de carrers estreta i adaptada a la seva geografia accidentada per rieres, torrents i turons.

Superilla de Sant Gervasi de Cassoles