Districte de Sants-Montjuïc

El districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona; amb una superfície de 2.090 hectàrees representa gairebé la cinquena part del terme municipal. Amb més de 180.000 habitants, el districte aplega l'11,2% de la població de la ciutat i una proporció semblant del nombre de domicilis.

Aquesta heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social i humana. L'extensió real del districte és molt inferior si se n'exclouen les zones no habitades, com el port de Barcelona, el polígon industrial de la Zona Franca i bona part de la muntanya de Montjuïc.

  • Densitat de població
    721 hab./ha
  • Espais verds per habitant
    17,8 m2 per habitant
  • Superfície de zones amb prioritat de vianants
    13,8 ha

Diagnosi

L’àmbit superilles de Sants-Hostafrancs és un dels àmbits ja iniciats en el programa Superilles 2012-2015, juntament amb el de la Maternitat i Sant Ramon.

El districte de Sants-Montjuïc té una de les primeres superilles de la ciutat, que engloba part del barri de Sants i d’Hostafrancs i queda delimitada pels carrers de Tarragona, de la Creu Coberta i el passeig de Sant Antoni, i configura una zona triangular amb els vèrtexs a la plaça de Sants, la plaça dels Països Catalans i la plaça d’Espanya.

Representa un àmbit on ja s’han fet anteriorment diverses actuacions de millora a l’espai públic. Se situa de manera contigua a l’estació de Sants. Es caracteritza per la presència del parc de l'Espanya Industrial i de la proximitat a l’eix comercial de la Creu Coberta i de la carretera de Sants, i del centre comercial Les Arenes.

Superilla d’Hostafrancs

 

Pressupostos participatius a Sants antic

A més a més, en el marc dels Pressupostos participatius 2020-2021, un dels projectes guanyadors del districte planteja actuacions de pacificació a l’àrea compresa entre la carretera de Sants (nord) i els carrers de Gavà (sud) i d’Olzinelles (est), de manera que s’hi ofereixin unes condicions de trànsit, comoditat i seguretat pensades per prioritzar els vianants que es poden consultar amb més detall en aquest enllaç:

 Actuacions a Sants antic