Superilla del Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

El barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova es troba al costat del barri de la Vila de Gràcia, a l’extrem baix del districte de Gràcia. A sota hi té els barris de la Dreta de l’Eixample i la Sagrada Família, amb qui comparteix una part de la trama Cerdà. L'edifici més destacat del barri és l'antiga fàbrica de la Sedeta, que avui és la seu d’un centre cívic i un institut.

La proposta d’implantar el model d’organització en superilles al barri de Gràcia Nova i el Camp d’en Grassot té l’objectiu que tots els ciutadans de l’Eixample disposin d’una plaça o un eix verd a 200 metres com a màxim, es millori l’oferta d’espais de trobada i gaudi, i es generi un entorn més segur i saludable i que fomenti el comerç de proximitat.

Amb les actuacions del programa Superilles a l’Eixample, es fa un salt d’escala per començar a expandir el model a tota la ciutat. Les actuacions a Gràcia Nova i el Camp d’en Grassot es concentren a la part baixa del barri, a la part de la trama Cerdà amb una xarxa d’eixos verds que uniran en vertical els barris de Gràcia Nova i el Camp d’en Grassot, la Sagrada Família i el Fort Pienc.

Documents: