Documentació

A continuació pots consultar diversos informes i documentació tècnica sobre els projectes d'eixos verds i places de Superilla Barcelona.

 

Estudis d'anàlisi i impacte:

Mobilitat

Els documents anteriors inclouen els següents informes relacionats amb la mobilitat del projecte Superilla Barcelona:

  • "Estudi Impacte sobre la Mobilitat de vehicles privats motoritzats 2023. Superilla Barcelona". UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Març 2022. 
  • "El paper de l'Eixample en la mobilitat metropolitana". UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Octubre 2020
  • "Situació actual de la xarxa viària de l'Eixample." UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Març 2021
  • "Impacte sobre els serveis a l'Eixample." UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Octubre 2021
  • "Mobilitat a l'entorn de les escoles." UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Abril 2020
  • "Mobilitat i equipaments per a la gent gran." UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Març 2021
  • "Sinistralitat als àmbits de superilles." UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Setembre 2020
  • "Continuïtat dels eixos verds." UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Juliol 2021
  • "Convivència vianants-bicicletes en eixos verds." UTE Calbetó – VAIC Mobility – AIM – Solucions Geogràfiques, Octubre 2018

 

Activitat econòmica

Documents de referència:

 

Salut i Qualitat Ambiental

Documents de referència:

 

Participació

 

Jurídic

 

Comissió de Model Urbà

 

Projectes executius:

Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell de Cent i Girona. Programa Superilla Barcelona, al Districte de l'Eixample (en exposició pública fins al 6-4-2022):

 

Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell de Cent i Rocafort. Programa Superilla Barcelona, al Districte de l'Eixample (en exposició pública fins al 6-4-2022):

 

Projectes executius de reurbanització de l’àmbit a l’entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell de Cent i Comte Borrell. Programa Superilla Barcelona, al Districte de l’Eixample (en exposició pública fins al 8-4-2022):

 

Projectes executius de reurbanització de l’àmbit a l’entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell de Cent i Enric Granados. Programa Superilla Barcelona, al Districte de l’Eixample (en exposició pública fins al 8-4-2022):