Districte de Sant Andreu

El districte de Sant Andreu està situat al nord de la ciutat, està limitat pel riu Besòs i els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Martí. Està format per set barris d’origen històric molt divers: la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon Pastor, la Sagrera, Navas, el Congrés i els Indians, i Sant Andreu de Palomar. Barris vells i barris nous, que conformen un districte lluitador, d’associacions centenàries i d’esperit de carrer.

El districte, d’origen agrícola, evolució industrial i molta tradició comercial, avança a gran velocitat. L'arribada del tren d'alta velocitat (AVE) a Sant Andreu i la creació del gran parc lineal que ha de soterrar la futura estació de la Sagrera i gran part de la trinxera per on circulen les vies, suposarà una gran transformació urbanística també en àmbit de ciutat.

El districte de Sant Andreu representa el 9% de la població de la ciutat i en nombre de llars mostra un pes semblant, i es caracteritza per la seva forta especialització industrial i també per una important activitat comercial.

 

  • Districte de Sant Andreu
  • Densitat de població
    777 hab./ha
  • Espais verds per habitant
    4,2 m2 per habitant
  • Superfície de zones amb prioritat de vianants
    17,7 ha

Diagnosi

El barri de Sant Andreu de Palomar és el nucli més antic de tot el districte, una zona que conserva una compacta trama urbana de carrers, molts d’ells pacificats, d'acord amb les idees del programa Superilles. Cal destacar, especialment, l'actuació de pacificació de l'eix del carrer Gran de Sant Andreu.

A més, s'estudia en aquests moments la possibilitat d'implantar una nova Superilla a l'àmbit la Sagrera Sud - Navas Sud.

Superilla de la Sagrera-Navas