Districte de Gràcia

El districte de Gràcia està format per cinc barris: la Vila de Gràcia, Vallcarca i els Penitents, el Coll, la Salut i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, que es caracteritzen per mostrar una gran diversitat entre ells.

Dins dels límits del districte trobem la zona històrica, de carrers estrets i altament densificada; un sector que es va urbanitzar seguint la trama de l’Eixample, el Camp d’en Grassot; zones de torretes a la Salut i el Coll, i barris que han crescut al llarg del segle XX fins a ocupar quasi tot l’espai que hi havia disponible.

El districte de Gràcia representa aproximadament el 7,5% de la població de la ciutat i és el districte amb una densitat de població més semblant a la del conjunt de Barcelona. La ràtio de verd urbà/habitant és molt inferior a la mitjana de la ciutat, si bé compta amb una gran superfície de prioritat de vianants. Té molts carrers pacificats amb molta vida veïnal i comercial, amables i pensats per promoure la mobilitat sostenible i la qualitat de vida.

  • Densitat de població
    601 hab./ha
  • Espais verds per habitant
    3,5 m2 per habitant
  • Superfície de zones amb prioritat de vianants
    15 ha

Diagnosi

La centralitat i singularitat de la trama Cerdà, que comprèn la totalitat de l’Eixample, part de Sant Martí i el barri del Camp d’en Grassot a Gràcia, fan necessària la planificació global dels sistemes i xarxes de mobilitat per definir els àmbits concrets on implantar les primeres actuacions.

La major part del districte és ja, de fet, una superilla, ja que els seus carrers estan pacificats en gran part. Tot i això, la zona del Camp d’en Grassot, amb trama Cerdà, sí és un àmbit on cal abordar la pacificació de carrers i la transformació dels espais públics en zones amb molta més presència de verd i espais d’estada, salut i esbarjo.

Superilla del Camp del Grassot i Nova Gràcia