Gràcia

El districte de Gràcia està format per cinc barris: la Vila de Gràcia, Vallcarca i els Penitents, el Coll, la Salut i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, que es caracteritzen per mostrar una gran diversitat entre ells.

Dins dels límits del districte trobem la zona històrica, de carrers estrets i altament densificada; un sector que es va urbanitzar seguint la trama de l’Eixample, el Camp d’en Grassot; zones de torretes a la Salut i el Coll, i barris que han crescut al llarg del segle XX fins a ocupar quasi tot l’espai que hi havia disponible.

El districte de Gràcia representa aproximadament el 7,5% de la població de la ciutat i és el districte amb una densitat de població més semblant a la del conjunt de la ciutat.La ràtio de verd urbà/habitant és molt inferior a la mitjana de la ciutat, si bé concentra un 11,4% de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants. Té molts carrers pacificats amb molta vida veïnal i comercial, amables i pensats per promoure la mobilitat sostenible i la qualitat de vida.

 • Densitat de població
  603 hab./ha
  (dades del 2016)
 • Espais verds per habitant
  3,4 m2 per habitant
  (dades del 2015)
 • Superfície de zones amb prioritat de vianants
  13,8 ha
  (dades del 2015)

Diagnosi

La centralitat i singularitat de la trama Cerdà, que comprèn la totalitat de l’Eixample, part de Sant Martí i el barri del Camp d’en Grassot a Gràcia, fan necessària la planificació global dels sistemes i xarxes de mobilitat per definir els àmbits concrets on implantar les primeres actuacions.

La zona del Camp d’en Grassot, amb trama Cerdà, és un àmbit que uneix la part baixa de la Vila de Gràcia, el passeig de Sant Joan, i els carrers i passatges del Camp d’en Grassot i, més enllà, la Sagrada Família i el Baix Guinardó. Esdevé un àmbit en què s’analitza la pacificació de carrers i la transformació dels espais públics en zones amb molta més presència de verd i espais d’estada, salut i esbarjo.