mapa superilla

Així serà el carrer del segle XXI

El model de carrer del segle XXI que s’ha dissenyat i que s’implantarà en tots els eixos verds de la Superilla Barcelona significa un canvi de paradigma respecte a com s’havia concebut fins ara la urbanització de l’espai públic: implica passar de carrers pensats per als cotxes a carrers pensats per a les persones, invertint del tot les prioritats i els usos.

Aquest nou concepte de carrer té els següents eixos principals:

 • Foment de la vida al carrer: els ciutadans al centre.
 • Innovació: disseny d’una nova infraestructura ambiental.
 • Reactivació econòmica: estímul al comerç de proximitat.

La concreció d’aquests eixos es tradueix en una sèrie de fonaments i característiques bàsiques vinculats als usos, la mobilitat, el verd, l’accessibilitat, el mobiliari i l’enllumenat. Sumats, conformen un eix verd que promourà l’apropiació del carrer per part de les persones, amb més vida familiar, comerç de proximitat i menys contaminació i soroll.

Aquest model de carrer és el resultat del concurs d'eixos verds que l'Ajuntament va convocar recentment. El guanyador del concurs, conjuntament amb els tres següents classificats i la coordinació de l'Oficina Tècnica Superilla Barcelona, han treballat conjuntament per crear aquest model. A més, s'hi han incorporat les aportacions d'un Consell Assessor, format per diversos experts, i del veïnat i les entitats, en el marc d'un procés participatiu que continua en marxa.

Més informació:

Presentació del nou carrer del segle XXI (PDF)

Document complet del Model d'Eix Verd (PDF)

Els fonaments del nou carrer

 • Vida al carrer: ús prioritari de la ciutadania

  Prioritat absoluta dels vianants en qualsevol dels recorreguts possibles, tant de passeig, d’estada com de socialització. Els vehicles són agents convidats: hi podran circular en casos excepcionals, a 10 km/h, i sense recorreguts rectes, ja que hauran de girar a les cantonades.

 • Plataforma única de façana a façana i desapareix l’asfalt

  Els eixos verds seran de plataforma única, sense barreres ni divisions. S’elimina la diferència d’alçades actuals entre la vorera i la calçada, i es dedica tot l’espai del carrer a l’ús social, a les persones. L’asfalt desapareixerà i el paviment principal serà el panot, actualitzat segons els nous requeriments de resistència. Per identificar edificis patrimonials, equipaments o llocs singulars es farà servir el granet, un material noble que a Barcelona ja es fa servir a les vorades.

 • Explosió del verd: de l’1% a més del 10%

  Els carrers actuals dediquen tan sols un 1% de la superfície al verd. Els futurs carrers n’hi dedicaran com a mínim el 10%, amb molt més protagonisme de l’arbrat en el paisatge. Es calcula que als 21 eixos previstos en el projecte Superilla Barcelona hi haurà fins a 4.000 arbres nous, i seran lledoners, til·lers, pruneres i altres espècies. Els arbres ocuparan la part central del carrer per poder créixer més i aconseguir més frondositat.

 • Una nova infraestructura ambiental i un subsòl més fèrtil

  El carrer passa a ser una infraestructura ambiental que aposta per la sostenibilitat, l’eficiència i l’autosuficiència energètica. Això s’aconseguirà passant d’un subsòl compactat i impermeable vinculat al pas de vehicles, a un subsòl permeable i fèrtil que afavoreixi el creixement del verd, de l’arbrat i la gestió del cicle de l’aigua. Hi haurà més espai per a les arrels dels arbres i, per tant, més riquesa i biodiversitat. Es crearan dues noves àrees de subsòl vegetal per a la plantació de verd: una d’entre 6 i 7 m i una altra d’entre 2 i 3,5 m. La disposició de les dues franges serà asimètrica per buscar el màxim nivell d’assolellament. D’altra banda, es passarà d’un model que no fa cap tipus de gestió de l’aigua de pluja a un model que en gestionarà el 30%. L’aigua es recollirà en les àrees vegetades, cosa que afavorirà la seva infiltració i retenció. També s’incorporaran sistemes fotovoltaics per promoure l’autosuficiència energètica dels eixos verds per captació solar (l’energia s’utilitzarà pel propi consum del carrer: enllumenat...).

 • Carrers accessibles per a tothom

  El carrer serà 100% accessible per afavorir el pas i l’estada de qualsevol col·lectiu, amb elements com encaminadors, botonadures, semàfors, indicadors de pas, etc. Els passos de vianants actuals es mantindran i es crearà un nou pas de vianants central. El nou eix verd garanteix el pas i les necessitats dels serveis d’emergències, bombers, recollida d’escombraries, neteja, etc. A més, integrarà els contenidors necessaris a cada tram, i incorporarà el nou model de contenidor aprovat al nou contracte de Neteja, que és més baix i disminueix l’impacte i les barreres visuals. Pel que fa a la càrrega i descàrrega, es permetrà a tot l’àmbit amb control horari i mitjançant l’ús d’una app.

 • Un nou enllumenat per a una nova atmosfera

  Es passarà d’una il·luminació pensada per a la circulació de vehicles a una il·luminació a escala humana. Els nous fanals seran més baixos, i se situaran en llocs centrals del carrer, creant una nova il·luminació que afavorirà els usos socials.

 • Nou mobiliari per fomentar els usos socials

  Per fer que hi hagi més vida al carrer i hi hagi més activitats veïnals, s’incorporarà més mobiliari urbà. Es col·locaran més bancs, fonts, zones de joc i, fins i tot, taules. L’objectiu és fomentar l’ús social del carrer. S’estudiarà si és possible que part d’aquest mobiliari sigui mòbil. A més, a cada tram de carrer es crearà un espai d’estada i un espai per al joc infantil.

 • Foment del comerç de proximitat

  El nou model també suposarà un factor de reactivació econòmica, fomentant la vida comercial de façana a façana, gràcies a la plataforma única i a la desaparició de la barrera que suposen els carrils de circulació, alhora que es garanteix la càrrega i la descàrrega, habilitant franges horàries concretes. Estudis recents i l’experiència de la Superilla de Sant Antoni demostren que la pacificació dels carrers afavoreix el passeig de la ciutadania i les compres als comerços de proximitat: l’any 2018, any d’inauguració del Mercat i la Superilla de Sant Antoni, l’afluència de visitants a la zona de Sant Antoni Comerç es va incrementar un 16%, arribant als 64 milions de visitants/any.