Superilla del Poblenou

El setembre del 2016 es va crear la Superilla del Poblenou en el perímetre format pels carrers Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger, a cavall entre els barris del Poblenou i del Parc i la Llacuna del Poblenou.

En un primer moment s'hi van aplicar mesures bàsiques de mobilitat, amb actuacions temporals, reversibles i de ràpida execució, que van permetre visualitzar els nous usos que s’hi podien arribar a fer.

Arran de la seva implantació, es va impulsar un procés de valoració i propostes obert al veïnat per treballar conjuntament els ajustos necessaris per millorar-ne el funcionament i reforçar-ne les potencialitats, mitjançant sessions obertes a tothom i amb la creació d'una Comissió de Treball amb els principals col·lectius i entitats.

Fruit d'haver escoltat les queixes i les propostes, i de la feina feta en el marc de la Comissió de Treball, es va implantar la mobilitat definitiva a principis de 2017 i es van iniciar diverses actuacions a l'espai públic per adaptar el model al territori, als seus habitants i a les activitats que s'hi fan.

Actuacions a l'espai públic

En una primera fase, que es va allargar fins a la primavera de 2017, es va actuar amb pintura, mobiliari urbà i arbres en torreta per crear i remarcar les zones d’estada i convivència, dedicades especialment als infants i a la interacció ciutadana, en trams de carrer i en cruïlles alliberades de trànsit de vehicles de motor. En total, a la zona s'han guanyat dues grans places a les cruïlles.

També es van col·locar taules de pícnic, es va instal·lar un recorregut literari i es va reservar un espai per a mercats eventuals; i es van anar creant, progressivament i fruit del procés d’informació i debat amb veïns i entitats, zones de jocs i zones esportives.

A la tardor de 2017 va començar una nova fase dels treballs, amb l'execució de la urbanització estructurant del tram del carrer dels Almogàvers, entre els carrers de Roc Boronat i de la Llacuna, així com voreres passants que conformen places triangulars als accessos als carrers de trànsit perimetrals. A més, també s'han fet obres per consolidar les zones d'estada i el verd.