Superilla de Sant Antoni

El programa Superilles a Sant Antoni

Els treballs realitzats a l'àmbit Superilles a Sant Antoni provenen del procés de debat amb els veïns, comerciants i entitats de l’entorn que es va iniciar al febrer del 2017, amb la constitució del grup impulsor. Aquest col·lectiu, format per persones i entitats representatives del barri, ha estat treballant des de l’inici de manera conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de configurar quina havia de ser la proposta del model Superilles en aquest espai.

En aquest procés participatiu, també hi han participat les AFA i comerciants del barri, veïnat i col·lectius, que han intervingut en les anàlisis i el disseny de les intervencions i han col·laborat a adaptar el model a les característiques de la zona i a les necessitats concretes del barri. Fruit d’aquest procés, s’han concretat diverses propostes d’intervenció, a curt i a llarg termini, que coincidiran amb l’entrada en funcionament del Mercat de Sant Antoni.

La proposta consensuada inclou urbanitzacions amb guany d’espai públic per als vianants i intervencions de millora en l’espai públic.

Actuacions realitzades

  1. Millora dels entorns del mercat

    La primera fase d’implantació del programa superilles a Sant Antoni va concloure al maig de 2018 amb la urbanització de l’espai públic entorn el nou Mercat de Sant Antoni. Es va actuar sobre els trams dels carrers Comte Borrell i Tamarit, que formen part del perímetre del mercat (Comte Borrell entre Floridablanca i Manso; i Tamarit, entre Viladomat i Comte d’Urgell).

    El resultat és una gran plaça pública de 1.800 m2 que, conjuntament amb la cruïlla, els carrers i les places del mercat, fan un total de 5.000 m2 d'espai públic destinat al gaudi dels vianants, espais d'estada per a nous usos i més presència del verd, amb arbres i arbusts amb flor. 

  2. Ampliació a les illes contigües

    En una segona fase s'ha treballat l'ampliació de la superilla. D'una banda, amb actuacions tàctiques i de caràcter estratègic a la cruïlla formada pel carrer del Comte Borrell entre el carrer de Manso i l’avinguda del Paral·lel, i també al carrer del Parlament entre la ronda de Sant Pau i el carrer de Viladomat. De l'altra, en la remodelació de caràcter estructurant dels carrers Comte Borrell, entre Gran Via i Floridablanca; i Tamarit, entre Viladomat i Calàbria.

    En total, s'han recuperat 23.709 m2 d'espai públic per als vianants.

 

Canvis en la distribució de mercaderies

Durant el mes de març de 2022 s'han posat en marxa diversos canvis en el sistema de distribució urbana de mercaderies (DUM) d'uns trams dels carrers del Comte Borrell i Tamarit a la Superilla de Sant Antoni.

Informa't en aquesta notícia.

 

Pla d’Acció Superilla Sant Antoni

 

 

Documents