Sant Martí

Sant Martí és el districte de Barcelona que, situat a l'est de la ciutat, limita amb el municipi de Sant Adrià de Besòs, els districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Horta-Guinardó i Sant Andreu i el mar Mediterrani. Inclou deu barris que tenen com a nexe comú el seu passat industrial; va viure la seva obertura al mar durant la transformació urbana dels Jocs Olímpics de l’any 1992, i avui és un districte modern amb el 22@, el Fòrum, zones verdes, equipaments i complexos d'empreses vinculades a la societat de la informació i la comunicació.

Amb 1.052,4 hectàrees i 234.292 habitants (2016), és el quart districte de la ciutat en extensió i el segon en població.

 • Superilla districte Sant Martí
 • Superilla districte Sant Martí
 • Superilla districte Sant Martí
 • Densitat de població
  842 hab./ha
  (dades del 2016)

 • Espais verds per habitant
  7,6 m2 per habitant
  (dades del 2015)

 • Superfície de zones amb prioritat de vianants
  13,6 ha
  (dades del 2016)

Diagnosi

Superilla del Poblenou

A l’àmbit de la trama Cerdà que correspon al districte de Sant Martí, ja s’ha avançat en la planificació del projecte global i es disposa d’uns estudis previs inicials que preveuen la implantació de mesures bàsiques de mobilitat, actuacions tàctiques i mesures estructurants en el marc del model Superilles.

S’ha iniciat l’execució del projecte a la superilla pilot delimitada pels carrers de Tànger, de Badajoz, de Pallars i de la Llacuna, i progressivament el programa Superilles preveu ampliar el perímetre amb noves àrees pacificades amb predomini d’espais verds fins a la rambla de Prim, i entre els carrers de la Llacuna i de Bilbao també s’estendria cap a mar fins al carrer del Taulat.

El projecte planteja l'horitzó següent a llarg termini:

 • Passar del 8,7% de carrers pacificats actuals (10 km/hab.) al 58% dels carrers pacificats.
 • Passar del 46,1% de l’espai destinat a vianants al 65,8%.
 • Passar del 95% de la població amb xarxa ciclista a menys de 300 metres del seu habitatge al 100%.
 • Passar de les 174,7 ha d’espais verds a les 380,8 ha.
 • Passar del 53% de la població exposada a una qualitat de l’aire admissible al 71%.
 • Passar del 55% de la població exposada a nivells acústics admissibles al 72%.