Superilla de la Sagrera Sud - Navas Sud

La proposta d’implantar el model d’organització en Superilles en aquesta zona té l’objectiu de combatre el problema existent: la limitació física que pateix el barri a causa de les infraestructures viàries (la Meridiana) i ferroviàries inacabades (estació de la Sagrera i cobertura de vies), que encotillen i el deixen sense comunicacions transversals, i les deficiències en el confort dels carrers, que s’han convertit en bosses d’aparcament. Els futurs projectes de l’estació i el parc de la Sagrera fan necessàries les millores en els eixos de vianants transversals que connectaran els barris de Navas i Congrés amb Sant Martí i que facilitaran l’accés al futur espai verd.

Així mateix, es pretén millorar els recorreguts dels vianants, en sentit longitudinal, del carrer Gran de la Sagrera i la traça històrica del Rec Comtal, i millorar la connexió entre la Sagrera - Navas i Sant Andreu.

Recuperar part de l’espai ocupat per a la circulació i l’estacionament dels vehicles, deixant només el necessari per a l’accés i l’activitat comercial, destinar-lo a usos com l’oci i el repòs i augmentar la presència de natura i de mobiliari urbà són accions que generen una millora ambiental significativa i repercuteixen positivament en la vida social del barri i, especialment, dels col·lectius més vulnerables: infants, gent gran i persones amb discapacitat.

Per tot això, es proposa actuar sobre aquest àmbit millorant l’habitabilitat de l’espai, la mobilitat i els índexs de verd i biodiversitat.

Documents: