Superilla d'Horta

L'objectiu del programa Superilles a Horta és millorar la mobilitat i la qualitat de vida.

En el procés participatiu del programa Superilles, que es va iniciar el mes de juliol del 2016, es va treballar en la reorganització del funcionament dels carrers, establint aquells que serveixen de trànsit de pas (vies bàsiques) i qualificant la resta de carrers com a veïnals, amb àrees d'estada i esbarjo, i amb implantació de verd i biodiversitat. En total, s'han recuperat més de 2.800 metres quadrats d’espai per a l’ús dels veïns i les veïnes amb la pacificació dels carrers Fulton, Horta, Feliu i Codina i Chapí.

Uns 3.000 vehicles creuaven el barri d’Horta per anar a la ronda de Dalt. Per evitar-ho i facilitar els desplaçaments a peu, el carrer Fulton i el carrer Horta, entre la plaça d’Eivissa i la baixada de la Combinació, han passat a ser de plataforma única i velocitat reduïda. A més, s'ha ampliat el verd amb noves jardineres i s'ha renovat el mobiliari urbà.

D'altra banda, la pacificació dels carrers Feliu i Codina, entre els carrers Chapí i Eduard Toda; i el carrer Chapí, entre Feliu i Codina i el carrer del Vent, ha comptat amb la remodelació de les vies de plataforma única i velocitat reduïda, la instal·lació de mobiliari urbà per crear nous espais d’estada i l’ampliació dels escocells per augmentar el verd urbà.

La superilla del nucli antic d’Horta inclou també la urbanització de voreres passants als carrers Baixada de la Plana amb Tajo i a Canigó amb Fabra i Puig.

Darrerament, a més, per pacificar certs carrers i reduir el trànsit a l'interior del barri, l'Ajuntament ha realitzat diversos canvis de sentit de circulació. En aquest document pots consultar els canvis realitzats.

Pla d’Acció Superilla Horta

Documents: