Les Corts

La seva situació al sector sud-oest de la ciutat i amb l’eix de la Diagonal que el vertebra de cap a cap, els tres barris de les Corts són una de les portes d’entrada de la ciutat: les Corts, la Maternitat i Sant Ramon i Pedralbes.

Amb més de 80.000 habitants, el districte de les Corts representa el 5,1% de la població de la ciutat, amb una densitat neta inferior a la mitjana.

 • Districte de l'Eixample
 • Densitat de població
  453 hab./ha
  (dades del 2016)

 • Espais verds per habitant
  9,6 m2 per habitant
  (dades del 2015)

 • Superfície de zones amb prioritat de vianants
  2,6 ha
  (dades del 2015)

Diagnosi

Superilla de Les Corts

L’àmbit de superilles al districte de les Corts se situa al barri de la Maternitat i Sant Ramon, i representa dues superilles delimitades per la travessera de les Corts, l'avinguda de Madrid, la gran via de Carles III i la riera Blanca.

Iniciat en el Programa superilles 2012-2015, juntament amb el de Sants-Hostafrancs, la seva delimitació és fruit de la definició de la xarxa ortogonal d’autobusos plasmat en el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 i de la proposta d’implantació de les superilles al districte de les Corts.