Districte de Les Corts

La seva situació al sector sud-oest de la ciutat i amb l’eix de la Diagonal que el vertebra de cap a cap, els tres barris de les Corts són una de les portes d’entrada de la ciutat: les Corts, la Maternitat i Sant Ramon i Pedralbes.

Amb més de 80.000 habitants, el districte de les Corts representa el 5,1% de la població de la ciutat, amb una densitat neta inferior a la mitjana.

  • Districte de l'Eixample
  • Densitat de població
    459 hab./ha

  • Espais verds per habitant
    9,6 m2 per habitant

  • Superfície de zones amb prioritat de vianants
    2,8 ha

Diagnosi

L’àmbit de Superilles al districte de les Corts se situa al barri de la Maternitat i Sant Ramon, i representa dues superilles delimitades per la travessera de les Corts, l'avinguda de Madrid, la gran via de Carles III i la riera Blanca. Iniciat en el mandat 2012-2015, juntament amb el de Sants-Hostafrancs, la seva delimitació és fruit de la definició de la xarxa ortogonal d’autobusos plasmat en el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 i de la proposta d’implantació de les Superilles al districte de les Corts.

Superilla de La Maternitat i Sant Ramon