Superilla del Fort Pienc

El barri del Fort Pienc està situat entre la plaça de les Glòries i el passeig de Sant Joan. El barri, que està a dues passes del cor de Barcelona, es coneix pel fet de tenir un alt índex de població jove i disposar de dos dels equipaments culturals més importants de la ciutat: el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i l’Auditori. El Fort Pienc, a més de ser conegut per l’oferta cultural que ofereix, també destaca pel fet de tenir l’Estació del Nord, un dels espais neuràlgics més transitats de la zona; i el Mercat dels Encants, com a pol comercial. Molts d’aquests espais estan o han estat transformats els últims anys amb voluntat d’incrementar el verd i els espais per als vianants.

La proposta d’implantar el model d’organització en superilles a l’Eixample té l’objectiu que tota la ciutadania disposi d’una plaça o un eix verd a 200 metres com a màxim, es millori l’oferta d’espais de trobada i gaudi, i es generi un entorn més segur i saludable i que fomenti el comerç de proximitat.

Amb les actuacions del programa Superilles a l’Eixample, es fa un salt d’escala per començar a expandir el model a tota la ciutat. Ara es comença a actuar a la banda dreta de l’Eixample per tal de completar la xarxa d’eixos verds ja en fase de projecte i execució del costat esquerre (enllaç amb Consell de Cent) i equilibrar les actuacions als territoris de la trama Cerdà central. Així, es dona resposta a la demanda veïnal d’augmentar els recorreguts de vianants i pacificar els entorns escolars. 

La proposta de nou model de carrer del segle XXI, que s’ha dissenyat i que s’implantarà en tots els eixos verds de la Superilla Barcelona, significa un canvi de paradigma respecte a com s’havia concebut fins ara la urbanització de l’espai públic: implica passar de carrers pensats per als cotxes a carrers pensats per a les persones, invertint del tot les prioritats i els usos.