Superilla de la Sagrada Família

El barri de la Sagrada Família es troba més enllà de la Dreta de l’Eixample, a la part alta, a tocar dels districtes de Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí. Es tracta d’una zona densa que conserva una vintena de passatges amb cases petites i tallers. Avui dia, el Temple Expiatori de la Sagrada Família és el principal pol d’atracció turístic del barri, i gran part de l’activitat comercial es desplega al seu voltant, a la plaça de la Sagrada Família i la de Gaudí. 

La proposta d’implantar el model d’organització en superilles a Barcelona té l’objectiu que tota la ciutadania de l’Eixample disposi d’una plaça o un eix verd a 200 metres com a màxim, es millori l’oferta d’espais de trobada i gaudi, i es generi un entorn més segur i saludable i que fomenti el comerç de proximitat.

Amb les actuacions del programa Superilles a l’Eixample, es fa un salt d’escala per començar a expandir el model a tota la ciutat. S’ha començat a actuar als barris de Sant Antoni i l’Esquerra i la Dreta de l’Eixample, amb la consolidació d’una xarxa d’eixos verds. Una xarxa que s’ha d’estendre a la resta de barris de la trama Cerdà, donant resposta a la demanda veïnal d’augmentar els recorreguts de vianants i pacificar els entorns escolars.

Actualment, al barri de la Sagrada Família hi ha una xarxa molt carregada de vehicles on només l’avinguda de Gaudí funciona com a eix verd i la parada de metro de la Sagrada Família és una de les cinc parades amb més afluència de gent de Barcelona. Així, doncs, la proposta d’eixos verds per a aquest barri, així com la generació de noves places i espais d’estada a les cruïlles és del tot necessària.

Documents: