Superilla de Girona i entorns

L’àmbit d’estudi a la dreta de l’Eixample inclou l’entorn del carrer de Girona, entre la ronda de Sant Pere i el carrer de Còrsega i el carrer de Roger de Llúria i el passeig de Sant Joan.

La proposta d’implantar el model d'organització en Superilles en aquesta zona té l’objectiu de combatre la problemàtica existent: les deficiències de verd (una de les més baixes de la ciutat, amb només 0,59 m2 per habitant), la manca d’espais d’estada i oci, la sobreocupació de les voreres amb motos i terrasses i la manca d’itineraris rectilinis que facilitin la mobilitat del veïnat.

Per aquest motiu, es proposa actuar sobre aquest àmbit millorant l’habitabilitat de l’espai, la mobilitat i els índexs de verd i biodiversitat potenciant els eixos cívics verticals i horitzontals i prioritzant el carrer de Girona, al voltant del qual ja hi havia demandes veïnals a favor d’una via pacificada amb àrees d'estada recuperades a l'espai del cotxe, més bona connexió entre interiors d’illa i la implantació de més mobiliari urbà.

Actualment el Pla d'Acció, o full de ruta, està consensuat amb els diversos agents del barri.

Part de les actuacions previstes en aquest àmbit s'han integrat en el projecte Superilla Barcelona.

Pla d’Acció Superilla Girona

Documents: