Eixample

A la trama Cerdà característica del districte de l'Eixample està previst acollir progressivament algunes de les superilles projectades a la ciutat, amb l'oportunitat de crear nous espais de convivència i sostenibilitat enmig del brogit de la circulació.

La morfologia de l'Eixample, la seva densitat i el grau elevat de diversitat urbana esdevenen el teixit idoni per desenvolupar-hi actuacions de millora de l'habitabilitat de l'espai i de racionalització de la mobilitat. Els objectius són augmentar el verd i la biodiversitat i guanyar espai públic de qualitat per fer-hi activitats diverses amb la participació de la ciutadania.

 • Districte de l'Eixample
 • Districte de l'Eixample
 • Densitat de població
  711 hab./ha
  (dades del 2016)
 • Espais verds per habitant
  1,9 m2 per habitant
  (dades del 2015)
 • Superfície de zones amb prioritat de vianants
  7,8 ha
  (dades del 2015)

Diagnosi

Superilla del'Eixample

L'Eixample és el districte que concentra el nombre més alt d'habitants de la ciutat, el 16,4% de la població de Barcelona, amb una densitat superior a la mitjana. Només concentra el 7% de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants, i la ràtio de verd urbà per habitant se situa molt per sota de la mitjana, essent la més baixa de la ciutat.

És un dels districtes de la ciutat que es troba més condicionat per la mobilitat urbana. La circulació diària de vehicles pels seus carrers demostra la seva funció en la connexió transversal de la ciutat, en detriment de la qualitat de vida dels seus habitants en termes de salut i habitabilitat.

La centralitat i singularitat de la trama Cerdà, que comprèn la totalitat de l’Eixample, part de Sant Martí i el barri del Camp d’en Grassot a Gràcia, fan necessària la planificació global dels sistemes i xarxes de mobilitat per definir els àmbits concrets on implantar les primeres actuacions.