Superilla Barcelona

Superilles creix a l'Eixample

La trama ideada per Ildefons Cerdà, especialment l'Eixample, és tot un símbol innovador d'urbanisme reconegut internacionalment. Malgrat això, aquesta zona de Barcelona és la que pateix una pressió més elevada del trànsit rodat, amb més contaminació i més soroll, amb tot el que això implica per a la salut de la ciutadania. A més, també és el districte amb una major escassetat d’espais verds. 

L'aplicació del model Superilles a la trama Cerdà permet definir una nova visió i un projecte de futur, reorganitzant la mobilitat general per generar nous eixos verds i noves places a les cruïlles. L'objectiu és que els ciutadans de la trama Cerdà disposin d’una plaça o un eix verd a 200 metres com a màxim, millorant de forma especialment significativa l'oferta d’espais de trobada i gaudi a la zona central de l’Eixample.

Eixos verds i places

Els eixos verds són carrers pacificats, amb llocs d'estada i més verd, que permeten desplaçar-se a peu amb comoditat, confort i seguretat. En els encreuaments d'aquests eixos verds, i gràcies als característics xamfrans, sorgeixen noves places: espais d'uns 2.000 m2, ara dedicats totalment al trànsit, però que es convertiran en espais d'estada confortables, on el verd, els paviments permeables o el joc tindran un paper principal.

En total, a l'Eixample sorgeixen 21 eixos verds, que suposen 33 km de recorregut; amb 21 noves places, sumant 3,9 hectàrees de nou espai ciutadà. En total, l'Eixample guanyarà 33,4 hectàrees de nou espai de prioritat per al vianant.

Què farem aquest mandat?

L'Ajuntament de Barcelona iniciarà aquest mandat la transformació de l'espai públic de l'Eixample amb aquestes actuacions prioritàries:

  • Transformarem part dels carrers Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona en eixos verds. En alguns d'aquests eixos, de fet, ja s'han fet algunes actuacions de pacificació tàctiques en el marc de les accions per guanyar espai per l'emergència sanitària de la covid-19.
  • Crearem quatre grans places a l’Eixample, d'uns 2.000 m2 cada una. Aquestes places s’ubicaran a les cruïlles entre dos eixos verds, ocupant l’espai que fins ara només estava dedicat als vehicles: Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona. 

Així seran els eixos verds i places

 

Dos concursos d'idees

Per fer-ho possible, l'Ajuntament va convocar dos concursos públics per seleccionar els equips d'arquitectes i enginyers que ajudaran a definir el model de carrer pacificat del segle XXI i les places que es crearan a les cruïlles.

L'objectiu del primer concurs és seleccionar els redactors del Document de Model d'Espai Públic dels Eixos Verds i dels projectes de reurbanització dels quatre carrers que transformarem en eixos verds aquest mandat. El segon concurs està dedicat a trobar els redactors dels projectes de reurbanització de les quatre places.

Nou model de carrer del segle XXI

Guanyadors del concurs d'idees

 

Més informació:

Mapa de l'actuació d'aquest mandat (PDF)

Presentació de Superilla Barcelona (PDF)

Presentation of Superblock Barcelona (English) (PDF)

Seguint l'exemple de Sant Antoni

El barri de Sant Antoni ja va encetar l'actuació de Superilles en aquest districte, amb la pacificació de bona part del barri.

Les actuacions que es van realitzar van permetre guanyar 23.709 m2 d'espai públic per als vianants. Combinant actuacions estructurants i tàctiques, Superilles va permetre pacificar tot l'eix del carrer Comte Borrell i part dels carrers Tamarit, Manso i Parlament. A més, també es van aconseguir crear noves places a la confluència d'aquests eixos.

Superilles a Sant Antoni

A més, la nova actuació de l'Eixample també té en compte els plans d'acció de dos àmbits de l'Eixample on el programa Superilles ja tenia previst actuar.

Superilles a l'àmbit Consell de Cent-Germanetes

Superilles al carrer Girona i entorns

En aquests moments també es treballa en dos àmbits més de l'Eixample per realitzar els seus plans d'acció:

Superilles a la Sagrada Família

Superilles al Fort Pienc

Superilla Barcelona: una proposta de futur

Superilla Barcelona és l'estratègia de transformació de l’espai públic de Barcelona. L'objectiu és destinar part de l'espai utilitzat actualment pel vehicle privat a usos ciutadans, mitjançant un nou model d’espai públic més just i saludable.

La proposta de xarxa d’eixos verds que presentem, i que s'estén per tota la ciutat, és una xarxa on es prioritzen els recorreguts a peu, que enllaça espais verds i equipaments de forma segura i amable per a les persones.

Aquesta nova visió, de fet, orienta totes les transformacions de l’espai públic de la ciutat, com l'avinguda Meridiana, l’avinguda Diagonal o el 22@. Només així podrem assolir els reptes que Barcelona s'ha marcat a través de la Declaració d’Emergència Climàtica o el nou Pla de Mobilitat Urbana.

Aquest mapa és una proposta inicial de l'Ajuntament, que ara cal consensuar amb la resta d'agents de la ciutat.

Mapa on s'hi indiquen les Superilles futures

Superilla Barcelona

Escala ciutat

Eixos verds

Full de ruta del procés de transformació futura de la ciutat. Proposta a consensuar.

  • Línia contínua verdaEix verd prioritat vianant
  • Línia puntejadaEix verd sense prioritat vianant
  • PuntsPlaces
  • Fons verd clarCorredors verds urbans
  • Fons verd foscEspais verds
  • Fons grisEquipaments
  • Fons blancLímit municipal