Consell de Cent-Germanetes

Amb la centralitat de l’espai Germanetes al carrer del Consell de Cent, on hi ha una important demanda de pacificació de veïns i veïnes, s’estudia la implantació del Programa superilles a l’àmbit de l’esquerra de l’Eixample comprès entre els carrers de Vilamarí i Comte d’Urgell i la Gran Via de les Corts Catalanes i l’avinguda de Roma.

La proposta d’implantar el Programa superilles a l’entorn vol combatre la problemàtica existent: la deficiències de verd a la zona (amb només 2,23 m2 per habitant), la manca d’espais d’estada i oci, la sobreocupació de les voreres amb motos i terrasses i la manca d’itineraris rectilinis que facilitin la mobilitat del veïnat.

Es proposa guanyar espai públic, fins a 37.706 m2, amb la pacificació dels carrers del Consell de Cent, Llançà, Rocafort, Comte Borrell i Casanova, perquè esdevinguin carrers veïnals. Per aconseguir noves places on es puguin implantar més arbres i zones enjardinades, es proposa la recuperació dels xamfrans en l’encreuament entre carrers veïnals perpendiculars. L’objectiu és que el vianant tingui recorreguts prioritaris i s’imposin els modes de desplaçament sostenible, com la bicicleta o el transport públic, a l’àrea.

Actualment es treballa amb el grup impulsor i està previst començar el treball amb col·lectius: veïnat, escoles, comerciants i equipaments, entre d’altres.

Documents: