Superilla de Consell de Cent-Germanetes

Amb la centralitat de l’espai Germanetes al carrer del Consell de Cent, on hi ha una important demanda de pacificació de veïns i veïnes, s’estudia la implantació del Programa superilles a l’àmbit de l’esquerra de l’Eixample comprès entre els carrers de Vilamarí i Comte d’Urgell i la Gran Via de les Corts Catalanes i l’avinguda de Roma.

La proposta d’implantar el programa Superilles a l’entorn vol combatre la problemàtica existent: la deficiències de verd a la zona (amb només 2,23 m2 per habitant), la manca d’espais d’estada i oci, la sobreocupació de les voreres amb motos i terrasses i la manca d’itineraris rectilinis que facilitin la mobilitat del veïnat.

Es proposa guanyar espai públic, fins a 37.706 m2, amb la pacificació dels carrers del Consell de Cent, Llançà, Rocafort, Comte Borrell i Casanova, perquè esdevinguin carrers veïnals. Per aconseguir noves places on es puguin implantar més arbres i zones enjardinades, es proposa la recuperació dels xamfrans en l’encreuament entre carrers veïnals perpendiculars. L’objectiu és que el vianant tingui recorreguts prioritaris i s’imposin els modes de desplaçament sostenible, com la bicicleta o el transport públic, a l’àrea.

Actualment el Pla d'Acció, o full de ruta, està consensuat amb els diversos agents del barri.

Part de les actuacions previstes en aquest àmbit s'han integrat en el projecte Superilla Barcelona.

Pla d’Acció Superilla Germanetes

Documents: