Les Corts

La col·lecció local aplega tots els documents relacionats amb el barri de Les Corts, sigui en el suport que sigui: llibres, CD, vídeos, i altres. A la biblioteca podeu trobar llibres sobre la seva història, directoris d'associacions, els seus parcs i jardins, i números de les revistes del barri com ara Línia Les Corts i La Torre .

També recull totes les obres que hagin creat autors del districte encara que el contingut no faci referència a les Corts, o qualsevol document escrit sobre algun personatge del barri o institució del districte, per exemple el Futbol Club Barcelona o llibres ambientats al barri com la novel·la Cels taronges , de Jordi de Manuel.

Aquesta secció és a la planta 2. La majoria dels documents que la formen es poden endur en préstec, però n'hi ha alguns que són exclosos de préstec per alguna característica particular (perquè són molt antics, perquè només se'n té un exemplar, o per altres circumstàncies).

Tots els documents que formen part d'aquest fons porten la icona al llom.