Formació d'usuaris

La Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero dóna a conèixer el seu funcionament a tots els ciutadans i les entitats del districte, i ho fa amb activitats destinades a escoles i altres institucions.

Formació d'adults

En el marc de l'aprenentatge al llarg de tota la vida, la formació d'adults és el conjunt d'activitats gràcies a les quals aquestes persones desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les competències tècniques i professionals.

Per donar suport a les persones que estan en procés de formació, la biblioteca ofereix visites comentades perquè puguin saber quins són els recursos dels quals disposa. En aquest sentit, la biblioteca col·labora amb diferents serveis educatius del barri i del districte de Sant Andreu, com l'Escola d'Adults o el Consorci de Normalització Lingüística. Les entitats interessades a fer una visita comentada a la biblioteca es poden posar en contacte a través del correu electrònic de la biblioteca: b.barcelona.tv@diba.cat

Visites escolars

El suport i les activitats a les escoles i les aules d'acollida es tracta bàsicament en l'oferta de visites de grups a la biblioteca. També s'ofereix assessorament en qüestions relacionades amb la biblioteconomia a les biblioteques escolars.

Les visites escolars que es programen són de tres tipus:

  • Visita de presentació. Es tracta d'una explicació del funcionament de la biblioteca: normativa, serveis, fons... Té una durada aproximada de 45 minuts, després els alumnes poden utilitzar el fons de l'àrea infantil supervisats pel professorat.
  • Visita de recerca. És una explicació pràctica dels recursos de la biblioteca. Els alumnes, mitjançant un qüestionari basat en un tema, utilitzen les eines de la biblioteca destinades a recuperar informació: catàleg, internet, diccionaris i enciclopèdies. El tema es pot vincular a qualsevol treball que s'estigui duent a terme a l'escola. Té una durada aproximada de 90 minuts.
  • Visita relacionada amb llibres d'imaginació. Des de la biblioteca es preparen petites activitats en què es conjuguen els llibres d'imaginació i la participació dels infants. Es treballa en la identificació dels temes dels llibres i dels personatges, es proporcionen trucs per triar un bon llibre per a un mateix o per a una altra persona...

En tots els formats de visites escolars és necessària la participació activa del professorat que acompanya els alumnes.

A més, la biblioteca té altres serveis orientats a les escoles:

La Maleta viatgera. Fem préstecs de lots de llibres (sobre un tema, d'un autor...) per disposar-ne temporalment i, d'aquesta manera, que es puguin treballar a l'escola.

Cessió d'espai. També oferim cessions d'espai: ja sigui per disposar de l'àrea infantil de la biblioteca per fer una hora de lectura, o per utilitzar el fons de la biblioteca per treballar algun tema concret, en grup o individualment com, per exemple, els treballs de recerca. També oferim la cessió de la sala d'actes, equipada amb projector, per passar un documental relacionat amb algun tema que les escoles estiguin treballant durant el curs.