Moviments socials

La Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero disposa d'un centre d'interès en moviments socials. La tria del tema va sorgir pel fet que es tracta d'un barri que, des dels anys seixanta, ha estat una referència pel que fa a les reivindicacions veïnals i el moviment associatiu de la ciutat, i perquè no hi ha cap biblioteca de Barcelona —ciutat amb una llarga tradició associativa i participativa— que estigui especialitzada en els moviments socials.

Per centre d'interès entenem un conjunt de documents de diferents temàtiques que ofereixen una visió global sobre un tema, i que s'origina com a resposta a les necessitats formatives o informatives dels ciutadans, o bé per la vinculació temàtica del territori.

En aquest sentit, el centre d'interès en moviments socials posa a disposició del públic un conjunt de recursos per conèixer, aprendre i desenvolupar projectes de participació ciutadana, alhora que vol ser testimoni dels moviments associatius que neixen de la societat civil.

El centre d'interès, situat a la segona planta de la biblioteca, inclou obres en diversos formats i suports documentals com ara monografies, revistes, fanzins i DVD.