Guies temàtiques

Díptics amb la programació trimestral dels tallers formatius a l'aula digital, guies de lectura específiques del fons d'informàtica...

Guies de lectura, de novetats o específiques relacionades amb una exposició, activitat, etcètera, del fons de novel·la, narrativa, poesia i còmic

Guies de lectura, de novetats o específiques relacionades amb una exposició, activitat, etcètera, del fons de la sala infantil

Guies de lectura, de novetats o específiques relacionades amb una exposició, xerrades… informacions sobre el GLA o el butlletí del centre d'interès en moviments socials

Guies de lectura, de novetats o específiques relacionades amb una exposició, activitat, etcètera, del fons de música i cinema

Guies de lectura, de novetats o específiques relacionades amb una exposició, activitat, etcètera, del fons general de la biblioteca

Guies de novetats o específiques relacionades amb una exposició sobre el fons del Racó de Pares i Mares.