Espai Multimèdia

La biblioteca disposa d’un espai multimèdia a la tercera planta amb cinc ordinadors portàtils i una impressora. Els ordinadors ofereixen connexió a internet i la possibilitat de treballar amb eines de tractament d'imatges, de so, i de gestió de pàgines web, entre altres.

Els ordinadors de l’espai multimèdia són de lliure accés, amb sessions de 60 minuts, i es poden reservar prèviament. Tots els usuaris disposen de 32 sessions al mes als espais multimèdia amb possibilitat de fer 2 sessions consecutives prèvia reserva.

L'Espai Multimèdia ofereix un servei d'assessorament en l'ús de les tecnologies de la informació i atén les consultes relacionades amb la recerca d'informació a internet, el correu electrònic o l'elaboració de documents. 

Aquest servei s'ofereix  de gener a juny i d’octubre a desembre, dimecres de 10 a 13 h i dilluns 17 a 20 h.