Serveis als centres educatius

La Biblioteca Vapor Vell, juntament amb la resta de biblioteques del districte de Sants-Montjuïc (Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix i Biblioteca Francesc Candel), ofereix tot un seguit de serveis adreçats als centres educatius del districte.

Coneix la biblioteca

La biblioteca organitza visites adaptades als diferents nivells educatius i formatius. Aquestes visites són una de les millors maneres que tenen els infants, joves i adults de conèixer la biblioteca. Els continguts i els objectius de cada visita varia segons l'etapa educativa.

Recerca a la biblioteca

La biblioteca també organitza sessions de formació per a que els infants i els joves aprenguin a cercar a les diferents fonts d'informació que la biblioteca posa al seu abast (diccionaris, enciclopèdies i atles, el catàleg i internet).
A partir d'un tema proposat pel centre educatiu, la biblioteca elabora un guió amb el que els alumnes desenvolupen diverses activitats de cerca a les diferents fons d'informació.

Jocs de pistes

Sessions de formació al voltant d’un autor o il·lustrador amb l’objectiu de donar a conèixer la seva vida i obra, fer ús de la biblioteca de manera autònoma i alhora conèixer el seu fons i tots els seus recursos.

Cessió d'espais

La biblioteca ofereix l'espai de l'Àrea infantil als matins per a que els grups escolars puguin dur a terme de manera autònoma activitats de caràcter docent i d'animació a la lectura en un ambient diferent a l'habitual. El professorat és el responsable de l'espai i dels seus recursos.

Espai Multimèdia

La biblioteca posa a disposició dels centres educatius els ordinadors del servei d'Internet i + i de l'Espai Multimèdia per a l'elaboració dels treballs escolars i el desenvolupament de les competències digitals. El professorat és el responsable de l'espai i dels seus recursos.
Carnet de biblioteca per al centre educatiu
Oferim als centres educatius el carnet d'entitat (o per cicle educatiu), que és d'ús exclusiu del professorat i cal presentar-lo cada vegada que es vulgui fer un préstec o concertar una visita.

Lots de documents

Amb el carnet de la biblioteca us podeu endur en préstec lots de documents de qualsevol tema que estigueu treballant.

Fons especials

Trobareu un petit fons de llibres de Lectura Fàcil, material per a l'aprenentatge d'idiomes i contes en diferents suports i en una gran varietat d'idiomes, molt útil per a les aules d'acollida.

Programació infantil i juvenil

La biblioteca ofereix tot un seguit d'activitats de promoció de la lectura en horari extraescolar que s'anomena Lletra Petita: des de la tradicional hora de conte, activitats musicals, tallers, espectacles de petit format, etc. Podeu consultar la programació a la web de la biblioteca.

Novetats i difusió d'activitats

La biblioteca elabora el butlletí A Tot Vapor!, amb les novetats que arriben mensualment a l'Àrea infantil. Es pot consultar en format paper a la biblioteca i en format digital a la seva web.

Si voleu rebre avís via correu electrònic quan el butlletí estigui disponible, així com rebre informació de les activitats de promoció a la lectura que programa la biblioteca, només cal que ho demaneu via correu electrònic o donar-vos d'alta a www.mesbiblioteques.com.

Assessorament i recursos per al professorat

La biblioteca ofereix suport al professorat en la cerca d'informació i en la selecció de documents i recursos d'Internet. Assessora en l'organització de la biblioteca escolar del centre, a més de recolzar la tasca de dinamització per crear hàbits lectors des de les primeres edats.

Racó de l'Educador

La biblioteca ofereix un fons especial adreçat al professorat, on poden trobar documents sobre animació a la lectura, educació en el lleure, didàctica, mètodes d'ensenyament, sistemes educatius i teories educatives, organització escolar, orientació i tutoria, sociologia, necessitats educatives especials, recursos per l'aula, entre d'altres. A més, també poden trobar diverses revistes d'ensenyament i pedagogia.

Per a les visites, les sessions de formació i la cessió d'espai i/o equipaments, és imprescindible concertar dia i hora amb antelació per correu electrònic o via telefònica.