Àrea infantil

L'àrea infantil, situada a la planta 0, és la part de la biblioteca destinada als infants i joves de fins a 13 anys, però també als adults que els acompanyen i a les persones interessades en els llibres per a infants.

A la sala infantil de la biblioteca teniu tot un món d'imaginació a l'abast. Hi trobareu dues grans àrees: de ficció i de coneixements.

Petits lectors

L'Espai de Petits Lectors (de 0 a 4 anys) és una zona de lectura amb l'objectiu que els més petits, acompanyats dels pares:

  • Es familiaritzin amb el llibre.
  • S'iniciïn en l'ús del llibre i de la biblioteca.
  • Tinguin l'oportunitat de descobrir el gust per la lectura.

A la sala podeu trobar tota mena de llibres pensats per als més petits, de diferents mides, formes, colors i textures que n'estimulen i en potencien la imaginació i la percepció visual, i els ajuden en el desenvolupament global.

Petits lectors en altres llengües

Aquesta secció reuneix documents per a nens de 0 a 4 anys en altres llengües, a banda del català i del castellà, sobretot en anglès, francès i alemany. Físicament s'inclou dins la secció per a petits lectors, però en un espai diferenciat i amb un logo especial.

"Petits lectors en altres llengües" neix amb la voluntat de satisfer la demanda de pares estrangers, veïns de la Vila Olímpica, que volen explicar contes als seus fills en la seva llengua pròpia, i també de pares autòctons que es volen implicar en l'ensenyament d'altres llengües als seus fills des de ben petits, per mitjà dels contes.

Racó de Famílies

El Racó de Famílies és la secció de la biblioteca destinada a qualsevol persona interessada en el món infantil: mares i pares, tutors, educadors, etcètera.

Ofereix informació relacionada amb els infants, amb un fons documental de temàtiques diverses (educació, salut, alimentació, informació sobre els infants per edats, literatura infantil i altres temes).

A més, per completar el fons del Racó de Famílies, hi ha diverses revistes relacionades amb el mateix tema i una petita secció de còmics adreçada a prelectors.

Enllaços relacionats: