Cultura Científica i Divulgació

Les nostres societats són cada vegada més dependents dels avenços de la ciència i la tecnologia. És per això que l’alfabetització ja no demana només saber llegir, escriure o utilitzar les noves tecnologies, sinó que també cal saber interpretar les informacions que produeix la ciència, poder contextualitzar-les i destriar el gra de la palla.

A la Biblioteca Xavier Benguerel us oferim el centre d’interès en Cultura Científica i Divulgació, a fi de fomentar l’alfabetització tant pel que fa a la ciència com al pensament crític. Per això, el fons que hi aplega és de naturalesa transversal: un recull de les obres més avançades i actuals de divulgació científica com a tal, però també obres sobre la ciència com a empresa intel·lectual (filosofia de la ciència, teoria del coneixement, historia de la ciència), sobre allò que pot fomentar la ciència (pensament crític, escepticisme, raonament) i sobre l’impacte de la ciència a la societat (sociologia, religió,...).