Bandes sonores

Més de sis-cents títols formen la col·lecció de bandes sonores originals (BSO) de la biblioteca. La tria d'aquestes BSO obeeix a dos motius principals:  • perquè pertanyen a pel·lícules que tenim a la biblioteca,

 i
  • perquè, tot i que pertanyen a pel·lícules que potser no tenim, les BSO són importants per la seva significació mateixa o per la del seu compositor.

A més a més, si les tenim al nostre fons, les pel·lícules us remeten a l'obra que l'ha inspirat (novel·la, còmic, teatre...) i a la seva banda sonora. Aquest sistema de creuament de documents i formats, permet gaudir d'una mateixa obra des d'expressions artístiques diferents.

L'objectiu d'aquests creuaments és, sobretot, animar-vos a fer l'exercici de comparar els diversos llenguatges: fílmic, musical i literari.

Aquests creuaments s'identifiquen per unes etiquetes que van en els documents; així, en el DVD de la pel·lícula trobareu els textos "Tenim la novel·la" o "Escolta la BSO", mentre que en els llibres i els CD de BSO trobareu la frase "Tenim la pel·lícula".

Enllaços relacionats: