Formació d'usuaris

La biblioteca organitza periòdicament sessions de formació en l'ús del catàleg adreçades a adults per tal que conegueu totes les possibilitats d'aquesta eina. D'aquesta manera, des de la biblioteca o des de casa podreu reservar documents, renovar préstecs, accedir a enciclopèdies digitals, consultar premsa internacional, etcètera.

Per donar suport a les persones que estan en procés de formació, la biblioteca els ofereix visites comentades perquè puguin saber quins són els recursos dels quals disposa i que els poden interessar especialment. Si pertanyeu a un grup amb una necessitat de formació específica, adreceu-vos a la biblioteca i us farem una formació a mida.

La biblioteca ha obtingut al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.