Revistes que ja no s’editen o són molt irregulars

Enllaços / Documents: 

Academia rev

Publicació que ofereix tota la informació sobre l'activitat de l'acadèmia del cinema espanyol, a més de reportatges, entrevistes i articles signats per professionals en actiu.

Pes: 
0

CineAsia rev

Primera revista de l'Estat espanyol especialitzada en cinema asiàtic.

Pes: 
0

Cinema Rescat rev

Revista catalana única per la seva especificitat, dedicada a la recerca i recuperació del patrimoni cinematogràfic.

Pes: 
0

Nickel Odeon rev

Informació cinematogràfica. Un dels seus atractius principals és la utilització de nombroses imatges a tota plana.

Pes: 
0

Nosferatu rev

Informació d'actualitat del món del cinema, acompanyada d'una gran quantitat de documentació bibliogràfica, fotogràfica i filmogràfica, a més d'articles escrits per diversos especialistes.

Pes: 
0