Connectar-se a Internet

Per tal de potenciar l'accés a les TIC, les biblioteques de Barcelona posen a disposició dels usuaris els recursos dels Espais Multimèdia, Internet i connexió Wi-Fi.

  • Amb el teu dispositiu

Totes les biblioteques de Barcelona disposen de servei Wi-Fi.

Wi-fi biblioteques: Amb aquest servei qualsevol persona amb carnet de biblioteques i un dispositiu mòbil (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil de 3a generació, portàtil MAC, etc.) pot connectar-se a Internet.

Per fer ús del servei és necessari que la persona usuària tingui una targeta de xarxa correctament configurada i que disposi del carnet de biblioteques, ja que el número i el PIN serviran com a validació per entrar a la xarxa.

Wi-fi convidat: El servei permet que una persona sense carnet de biblioteca pugui fer ús puntual de la xarxa wifi durant 24 hores.

Per fer-ne ús, cal seleccionar la xarxa amb el nom GUEST_BIBLIOTECA i introduir el nom i el telèfon en el portal de validació que hi apareix, també cal acceptar les condicions d’ús del servei.

L’usuari rep un SMS al telèfon mòbil indicat en la pantalla de validació. Per accedir al servei, cal introduir el codi d’accés rebut per SMS.

  • Amb ordinadors de la biblioteca

Totes les biblioteques de Barcelona ofereixen ordinadors amb accés gratuït a Internet. Per reservar-los, només cal que la persona usuària tingui el carnet de biblioteques. La reserva es guarda fins a 10 minuts després de l'hora d'inici, i passat aquest temps, la sessió reservada caduca i s'allibera el terminal.

Les biblioteques disposen dels ordinadors del servei d'Internet i +, amb sessions de 30 i 60 minuts, i algunes, també ofereixen el servei dels Espais Multimèdia, amb sessions de 60 minuts.

Els usuaris tenen 50 sessions d'Internet al mes (fins a 3 sessions consecutives) i 32 d'Espais Multimèdia (fins a 2 sessions consecutives); cada cop que s'utilitzi un dels ordinadors es descomptarà una sessió. Les sessions s'inicien a l'hora en punt i el sistema avisa la persona usuària quan falten pocs minuts per acabar.

També hi ha ordinadors, de 10 minuts, que no cal reservar i que no descompten sessions.