Les dones en la història

Del 4 al 20 de març de 2024

Una mirada al nostre passat, a partir d’una mirada femenina, per donar protagonisme a les dones i les seves aportacions a la història.  

Amb motiu del 8 de març (Dia Internacional de les Dones).

A càrrec de Carme Mestres, catedràtica de Geografia i Història.

De deesses a esclaves: de la prehistòria a l’època clàssica
Dilluns 4 de març, a les 18.30 h, a la Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras.

En aquesta xerrada es repassarà la història de les dones des dels inicis de la humanitat fins a l’època clàssica. Es farà una descripció del paper tant econòmic com simbòlic de les dones en les societats prehistòriques i de com, amb l’aparició de les primeres societats estatals i les religions patriarcals, aquest paper va esdevenir cada cop més subordinat als homes, fins que es va donar origen al que anomenem patriarcat. Parlarem també de la condició i dels drets de les dones a la Grècia clàssica i a l’Imperi romà, així com de les diverses feines que desenvolupaven dins la seva societat. Ens detindrem també en el paper de les dones a les religions del món clàssic.

Reines, monges o bruixes: la dona medieval
Dilluns 11 de març, a les 18.30 h, a la Biblioteca Francesca Bonnemaison.

En una societat tant jerarquitzada com la societat medieval, la situació de les dones depenia totalment no tan sols del gènere, sinó també de la seva situació dins la societat estamental. Parlarem de les dames nobles, que gaudien d’una certa situació de privilegi lligada a l’estatus dels seu pares o marits, i també de les artesanes o pageses, que van veure com els seus drets disminuïen a mesura que l’edat mitjana avançava. També ens detindrem en les marginals o les excloses, sovint presentades com a bruixes, i en aquelles dones que tenien accés a la cultura a través de la vida conventual i que, tot i tenir una gran activitat intel•lectual com a pensadores i escriptores, ens han estat silenciades.

De la submissió a l’emancipació: la dona en l’època moderna i contemporània
Dimecres 20 de març, a les 18.30 h, a la Biblioteca Fort Pienc.

El període històric del qual tractarem en aquesta xerrada va des del Renaixement (segle XV) fins al segle XX. Parlarem de com van afectar les dones els canvis importants que es van produir a Europa cap a la darreria del segle XV i analitzarem si hi va haver realment un Renaixement per a les dones i quina va ser la seva situació durant l’anomenat Antic Règim. Quins eren els seus drets i quines feines duien a terme tant dins com fora de casa.
Cal destacar la importància del paper de les dones en les diverses revoltes del segle XVIII (Revolució Francesa) tant en l’àmbit intel•lectual com en el seu paper d’activistes de carrer, així com la repercussió que van tenir les anomenades «profeministes» en els moviments posteriors. Finalment, ens endinsarem en els avenços del segle XX i l’assoliment d’alguns drets de les dones. Però, està tot fet?

Accés lliure fins a exhaurir places (cabuda limitada).